NRK søker sammen med TV2 konsesjon for å bygge et nytt digitalt sendernett som også har plass til NRK2. Derfor er det ikke særlig god bruk av lisenspenger å bygge nye analoge sendere som eventuelt skal tas ned om kort tid og som vanligvis avskrives over 10-12 år. Videre er forholdet det at det ikke er plass i eteren i mange områder av landet for distribusjon av nye analoge kanaler. Alt dette visste myndighetene da det ble gitt klarsignal og NRK2 ble lansert. Derfor ble NRK2 en kanal som i hovedsak skulle gjøres tilgjengelig via satellitt som vi leier for dette formålet. Videre ble det bygget et mindre bakkesendernett for at over 80 prosent (inkludert kabeldistribusjon og parabolmottak) av befolkningen skulle kunne se kanalen før digitaliseringen ble satt i verk. For NRK1 har vi 2700 bakkesendere for å nå alle i dette langstrakte og kuperte landet vårt. Dette er et av verdens mest omfattende sendernett og blant de dyreste som skal betales av relativt få innbyggere/lisensbetalere. For NRK2 har vi 30 bakkesendere. Dermed ble NRK2s distribusjonskostnader lave slik at det ikke ble nødvendig å legge på lisensen som følge av NRK2-etableringen. I noen strøk av landet koster det mer å bringe NRK1-signalet frem til husstanden enn hva husstanden betaler i lisens. I tillegg har vi en meget kostbar radiodistribusjon her i landet som skal driftes av de samme lisenspengene. I analog distribusjon må hver kanal ha hver sin sender. I digital distribusjon kan vi sende mange kanaler fra hver sender, det vi si begge NRK-kanalene, TV2 og mer til. NRK og TV2 har sendt søknaden. Kulturdepartementet håper på at Stortinget kan behandle dette før sommeren, men det er også en viss fare for at det må vente til høsten. Jeg håper at dette kan bli løsningen for deg og alle som ikke kan ta inn NRK2 over vanlig TV-antenne.

Oddvar Kirkbakk sendesjef, NRK Kringkasting