På Høgskolen i Sør-Trøndelag tok hver student over 15 vekttall i fjor. Ved NTNU tok studentene i gjennomsnitt bare 11,8 vekttall.

- Dette er alvorlig og trist. Og det gjelder ikke bare NTNU. Universitetene trenger andre undervisningsformer som skjerper kravet til studentene. Men det koster både penger og ressurser, sier leder i Studenttinget ved NTNU, Ivar Munk Klausen, som tviler litt på tallene fra Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste.- Deltidsstudentene er tatt med i undersøkelsen. Det drar snittet ned, sier Munk Klausen.

Han syns også at professorene ved NTNU må ta litt av skylden for det dårlige resultatet.- Professorene senker kvaliteten på undervisningen. De har på en måte tilpasset seg myten om "den late student", tror Munk Klausen.

- Studentene er både dumme og dovne. Vi trenger de som er flittige og flinke, sier professor i psykologi, Arnulf Kolstad.Han sier seg enig i studenttinglederens mistanker om at professorene blir late i takt med studentene. Og legger til at den gjennomsnittlige student har blitt mye verre de siste 30 årene.- Den store arbeidsledigheten på 80-tallet førte til at universitetene ble varmestuer. Siden har det vært slik. Universitetene lider under dette ettersom de færreste er motivert for hardt vitenskapelig arbeid, sier Kolstad.

Han syns undervisningen er lagt opp etter hva studentene trenger å lære for å komme seg ut i jobb, og ikke etter vitebegjæret, slik det burde.