På egne sider på Internett kan du få direkte kontakt med en nettlege og stille de spørsmål du selv ønsker svar på. Helsetilsynet mener en slik kontakt blir i enkleste laget.

- En forsvarlig legeundersøkelse, diagnostisering og behandling krever at legen har mulighet til å observere pasienten, sier underdirektør Jostein Vist jr. i Helsetilsynet til Dagens Medisin.

Vist jr. synes det er ukomplisert at Internett benyttes til å spre generell helseinformasjon. Det er først og fremst direkte råd til pasienter om konkrete problemstillinger han er kritisk til.

- Leger som svarer på pasienthenvendelser på Internett, kan gå glipp av vesentlig informasjon ved at de ikke observerer pasienten direkte, sier underdirektøren.

I tillegg er Vist jr. bekymret for pasientenes sikkerhet.- De kan legge ut sensitiv informasjon om seg selv på nettet. Den som tilbyr slike tjenester, bør ta ansvar for å sikre nettløsningene, sier Vist jr.

I Helsetilsynet er man i tvil om det finnes sikre systemer for å formidle sensitiv informasjon via Internett.

Helsetilsynet setter nå ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på de legetjenester som tilbys på Internett i Norge. Rådgiver Jostein Ingulfsen er initiativtaker til arbeidsgruppen. Han håper å komme raskt ut på nett for å få en oversikt over alle legetjenester, men ønsker ikke å være en dommer over nettstedene.

- Noen vil hevde at helsetjenester på Internett er villedende, andre vil hevde det er bra. Det viktige er at folk må lære seg å forstå og vurdere den informasjonen som presenteres. Jeg tror det er viktigere enn å være Internettpoliti, sier Ingulfsen.

Likevel vil den bredt sammensatte arbeidsgruppen se nærmere på alle forhold rundt slike legetjenester, og med størst fokus på de juridiske forholdene.