- Vi frykter en oppsplitting av selskapet og at det meste kommer til å styres fra Tyskland. Vi mener at det er i strid med avtalene, og at det ødelegger for SAS. Vi tror det politisk sett også er uheldig for alle parter hvis kontrollen forsvinner ut av Norge, sier Asbjørn Wikestad, leder i SAS Personalklubb, til NTB.

Det er SAS Personalklubb og SAS Verkstedklubb som står bak dagens streik.

Ulovlig

SAS-ledelsen hevder streiken er ulovlig, og vil derfor forsøke å stoppe den.

- De ansatte sier at det er en politisk streik. Så vidt vi forstår er dette en protest mot SAS som bedrift og ikke politiske myndigheter, sier pressetalskvinne Siv Meisingseth i SAS.

De vil derfor ha et møte med representanter for LO, NHO og Luftfartens Funksjonærforening, som organiserer blant annet SAS Personalklubb.

-SAS-ledelsen har håp om at møtet kan avverge streiken, sier Meisingseth.

Hvis de ikke lykkes, vil alle SAS-avgangene mellom klokken 13 og 14 bli rammet. Det er uklart hvor mange passasjerer som blir berørt, men fra Trondheim vil to flyavganger bli rammet i tillegg til en ankomst.

- Passasjerene må nok regne med at en eventuell streik vil få ringvirkninger utover dagen og kvelden og føre til forsinkelser. Likevel vil de ansatt stå på ekstra etter streiken for å hindre for store forsinkelser, sier stasjonssjef Per Jarle Ingstad i SAS ved Trondheim Lufthavn Værnes til adressa.no. Han anmoder reisende om å møte opp i rett tid selv om deres fly blir rammet av streiken.