For på en enklest mulig måte å kunne betjene kundene noenlunde likt over hele landet, har Telenor Avidi valgt å forholde seg til Post- og Teletilsynets (PT) forslag til samordnet frekvensplan. Denne planen spesifiserer at ukodede analoge kanaler skal ligge i frekvensområdet under 300 MHz. Fordi det som er definert som bånd I i frekvensplanen er reservert til toveistrafikk ¿ samt at andre frekvenser i området har andre regulerte begrensninger, er det i dette frekvensområdet plass til 18 samtidige tv-kanaler. Det tidligere B-tilbudet forutsatte bruk av filter som med dagens tekniske kvalitet krevde plass tilsvarende 2-3 tv-kanaler i nettet. Med PT¿s frekvensplan ville det gitt en tilsvarende reduksjon på antall kanaler i den kundevalgte grunnpakken. Vårt hovedargument for ikke lenger å akseptere filterløsninger er at filtrene lekker, slik at signaler fra tilliggende frekvensplasser sniker seg igjennom. Som distributør må vi kunne garantere overfor programselskapene at deres program ikke kommer på avveie. Tidligere hadde vi bedre plass rent frekvensmessig, slik at vi i tillegg til filteret kunne tillate oss å la nabofrekvensen ligge ubrukt. Når vi nå klemmer sammen alle 18 kanaler i området under 300 MHz har vi ikke lenger plass til bruk av dagens filterteknologi. Et forhold Telenor Avidi mener ikke har kommet klart nok frem, er at denne omleggingen til kollektive avtaler for borettslag gir svært mange av Telenor Avidis kunder et billigere abonnement. Dette skyldes de inngåtte rabattavtaler mellom boligbyggelag/borettslag og Telenor Avidi som sikrer beboerne et vesentlig rimeligere tilbud enn enkeltstående kunder. Det kommer heller ikke tydelig fram at det omtalte B-produktet ved bruk av filter forårsaker dårligere bildekvalitet, høyere pris og færre kanaler for mange av våre ordinære kunder. Enkelte har hevdet at abonnenter i borettslag ikke har noen valgfrihet. Det har de selvfølgelig. Dersom borettslagets generalforsamling vedtar at de ikke vil ha kabel-tv, er det fullt mulig å se fjernsyn gjennom en antenne på taket med tilhørende antennesentral. Det Telenor Avidi forsøker å gjøre, er å gi alle våre kunder et godt tilbud med en grunnpakke på ca. 18 høykvalitets tv-kanaler. Og det for en pris tilsvarende en halv løssalgsavis pr. dag. På denne bakgrunn er vi av den oppfatning at harmoniseringen av kabel-tv tilbudet ikke er urimelig.

Telenor Avidi AS Trym Ulstein