Professor Tore Undeland har sett seg lei på eksamensfokuseringen.

Derfor har han gitt studentene sine en to timers prøve, som studentene selv fikk sette karakter på. Prøven skal telle ti prosent av faget "Kraftelektronikk og produktutvikling" . Undeland planlegger å avholde en liknende prøve om noen uker, og egenevalueringen vil dermed til sammen utgjøre 20 prosent av karakteren som kommer på vitnemålet, skriver studentavisen Under Dusken.

Ifølge studiedirektør, Jon Walstad, er tellende egenevaluering i klar strid med universitetsloven. - Universitetet kan gjennom Kollegiet søke om unntak. Dette kan imidlertid kun skje hvis det er umulig å skaffe eksterne sensorer, sier Walstad til Under Dusken.

Han vil nå informere Fakultetet for elektronikk og telekommunikasjon om saken. Det er fakultetet som har det formelle ansvar for at loven blir fulgt.

Men Undeland vil uansett fortsette med egenevalueringen.- Vi kjører det samme opplegget som før. Hvis dette er lovstridig kommer vi til å legge ved oppgavene til sensor slik at han kan vurdere dem i tvilstilfeller. Men jeg underviser ikke for at regler skal overholdes, jeg underviser for at studentene skal lære noe, sier Undeland.

Han mener at studentene lærer mer når de får vurdere sitt eget arbeid på denne måten enn hvis de skulle hoste opp alt på eksamen, og er ikke redd for at studentene gir seg selv for gode karakterer.

Det tror jeg ikke. Selvjustisen fungerer, det blir en jevnere evaluering, og mer «show» for studentene, tror Undeland.

Ifølge Under Dusken er også studentene fornøyde med den nye ordningen.