- Jenter opparbeider seg et godt rykte når de er akkurat passe aktive i forhold til sex. De skal være litt tilbakeholdne, men også litt "skikkelig" kvinne, sier kriminolog Ingunn Margrete Grude Flekøy ved universitetet i Oslo til VG Nett. Hun har intervjuet 11 jenter i alderen 13-18 år fra Oslo i undersøkelsen "Unge jenter, status, rykte og konfliktløsning". Materialet ble lagt fram under et seminar om ungdoms- og gjengkriminalitet i Oslo mandag.

Unge jenters seksuelle aktivitet avgjør deres status i gjengen. Det handler om to typer jenter; gangsterjenter og berter. Bertene vektlegger femininitet og gansterjentene skal være tøffe. Ungdommene lager også et statushierarki i miljøet. Nerdene er lavest, deretter "de normale", "de kule" og "de mektige".

De unge guttene derimot, skal innfri forestillingen om å være "skikkelig mann". De skal tørre å stille opp og være aktive. - Guttene kan i stor grad påvirke ryktet sitt ved aktive handlinger i det offentlige rom. Jentenes rykte er vanskeligere å påvirke fordi det har sin basis i det private rom, sier Flekøy.