Ut fra din beskrivelse går det fram at du ser et bredt bilde i analogt 4:3-format med sort felt oppe og nede, og ikke en ekte 16:9 sending. Når du da benytter det vi kan kalle juksefunksjonen på TV-apparatet som forstørrer dette 4:3-bilde slik at filmen fyller hele bredskjermen din, vil tekstingen nede i det sorte feltet falle utenfor. Ditt analoge tv-mottak bygger på en gammel teknologi som ikke kan formidle ekte 16:9-sendinger på en tilfredsstillende måte til ulike skjermstørrelser. Derfor sendes ekte 16:9 kun i digital distribusjon. Dette informerte NRK grundig om gjennom en svært intensiv informasjonskampanje på tv da ekte 16:9 ble introdusert på NRK2 og da vi gikk over til digital distribusjon over satellitt. Mange med analogt mottak spør som du, hvorfor vi ikke kan flytte opp tekstingen fra det sorte feltet slik at den blir liggende innenfor filmbilderammen. Dette er forsøkt i noen land, men da til store protester fra dem som har gamle 4:3-apparater. Først får de da et forminsket bilde med sort felt oppe og nede, og i tillegg kommer tekstingen og dekker over filmen. Dette oppfattes samlet sett som helt uakseptabelt. Løsningen ligger altså i vår digitale distribusjon, i dag over satellitt og mange kabelnett, senere i vårt bakkesendernett som vi håper å kunne digitalisere i nær framtid.

NRK Kringkasting¿ Oddvar Kirkbakk Sendesjef