Det store flertallet av våre abonnenter ser på annonsebilagene som et nyttig bidrag til å holde seg orientert om tilbudene i markedet. Med andre ord, de oppfatter disse bilagene som det de er ¿ annonser. Annonseinntektene er avgjørende for at Adresseavisen kan leveres hjem på døren til abonnentene for litt over seks kroner dagen. Teknisk har vi i dag ingen mulighet til å fjerne bilag til de som ikke ønsker «annonser» på denne måten. Vi trykker og pakker over 30¿000 aviser pr. time. Adresseavisen skal være levert på abonnentens dør før kl. 6.30, (i store deler av markedet vårt) og vi har derfor ingen mulighet til individuell behandling av annonsebilag. Vi ønsker selvfølgelig ikke å motta bilagene til vår ekspedisjon på Heimdal. Eventuelle renovasjonsavgifter på papir, som forøvrig er en fornybar ressurs, kan vi dessverre ikke gjøre noe med.

Adresseavisen Hogne Langvatn Markedsdirektør