- Blynivået hos norske jegere bør sjekkes

Forskere advarer mot helsefarer ved å bruke blykuler på elgjakt.

Saken oppdateres.

Kjøttet fra elg, hjort og rein i frysere over hele Norge inneholder helseskadelige mengder bly, ifølge ferske forskningsresultater.- Jegerfamilier som har spist storvilt i en årrekke bør helseundersøkes, sier professor og veterinær Jon M. Arnemo ved Høgskolen i Hedmark til Aftenposten mandag.Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) mener forskere må være forsiktige med utspill som kan spre frykt.- Med slike utspill, bidrar forskerne til å spre frykt - og kanskje på sviktende grunnlag, sier informasjonssjef i NJFF Espen Farstad, til Aftenposten.no.

- For enkelt å «stikke hodet i fryseren»Forskerne ved Veterinærhøgskolen har undersøkt elgkjøttet i jegeres frysere. De fant bly i 80 prosent av kjøttet. 60 prosent av kjøttet inneholdt mer bly enn EUs maksimalgrense.

LES OGSÅ: Send inn dine elgjaktbilder- Det er ingen som er mer bekymret for disse forskningsresultatene, enn oss jegere, sier Farstad.Han mener likevel at forskerne, i stedet for å hente forskningsmateriale fra fryserne, burde undersøkt effekten hos de som spiser elgkjøttet.- Undersøkelsen er litt som å stikke hodet i fryseren. Det blir for enkelt. Når jeg selv tar opp elgkjøttet fra fryseren, skjærer jeg bort det som måtte finnes av blyrester, før middagen havner på bordet, sier Farstad.Ber FHI undersøkeNJFF vil nå be Folkehelseinstituttet (FHI) om å undersøke hvor mye bly folk som spiser storviltkjøtt faktisk får i seg.- Helsemyndighetene må ta ansvar og hjelpe oss å finne ut om dette faktisk er et problem for folks helse.Inntil en slik kartlegging er gjort, anbefaler jegernes interesseforbund sine medlemmer å bruke ammunisjon som avgir minst mulig fragmenter.Det foreligger ikke per i dag representative norske data for inntak av bly i befolkningen, ifølge FHI.Den europeiske myndigheten for næringsmiddelsikkerhet (EFSA) fastslo i 2010 at hovedkildene til bly i mat kommer fra kornprodukter, grønnsaker og drikkevann.

- Finnes ikke gode alternativer til blySmåviltjegere ble fra 2005 nødt til å bruke andre typer ammunisjon enn bly, etter at et forbud mot bly i hagleammunisjon trådte i kraft. Dette forbudet var imidlertid begrunnet med hensyn til miljøet, ikke til folks helse.Et tilsvarende forbud mot bly i rifleammunisjon, som brukes til storviltjakt, finnes ikke.Ca. 95 prosent av landets storviltjegere bruker blyammunisjon i dag.- Dette er et spørsmål om avveining av flere ulike hensyn. Samtidig som vi selv gjerne vil slippe å få i oss bly, skal vi avlive et dyr på en mest mulig human måte. For et av de mest populære kalibre blant norske storviltjegere, kal. 6,5x55, finnes ikke alternativer som fyller myndighetenes krav til anslagsenergi, sier Farstad ved NJFF.Utfordringene ved alternativer til ammunisjon med bly, både for hagler og rifler, er at tyngden, og dermed kraften i skuddet, ikke er den samme.Bly er forbundet med helseproblemer i nervesystemet, trøtthet og lærevansker. I verste konsekvens kan inntak av bly være dødelig.

 
    
      (Foto: Kallestad, Gorm)

  Foto: Kallestad, Gorm

 
    
      (Foto: Scanpix)

  Foto: Scanpix

 
    
      (Foto: Scanpix)

  Foto: Scanpix

På forsiden nå