Telte gytegroper fra helikopter

Halvering av antallet gytegroper i Gaula.

Saken oppdateres.

Mandag formiddag fløy representanter fra Gaula Fiskeforvaltning langs Gaula i helikopter for å telle antallet gytegroper.Se video fra helikopter-turen ved å klikke på bildet over.- Mot den mørke elvebunnen ser vi lett hvor laksen har vært og gytt. De vender grusen i gropene med spolen, og vi ser det tydelig som lyse felt i elva, forklarer leder i Gaula Fiskeforvaltning, Jon Kjelden.

Stoppet av isen

Slike gytegrop-tellinger har blitt gjennomført i flere år. De siste årene med helikopter for å få tellingene mest mulig nøyaktige. I fjor ble det ikke gjennomført noen telling fordi isen la seg på elva veldig tidlig.

Årets telling viser en sterk nedgang i antallet groper. På de 30 kilometerne mellom Støren og Melhus telte de 325 groper.

- Siste telling var i 2009. Da var tallet litt over 700. Det samme var det året før. Det er ingen ønskesituasjon at reduksjonen er så kraftig, sier Torstein Rognes, sekretær i Gaula Fiskeforvaltning.

Verre på 90-tallet

- Hva kan være årsaken til denne nedgangen?

- I årene mellom 2005 og 2009 ble mange som drev med kilnotfiske i sjøen betalt for å la være og fiske. At denne ordningen opphørte kan være en av hovedårsakene til reduksjonen i antallet gytegroper, tror Rognes.

Han påpeker imidlertid at tallene var langt verre på 90-tallet.

- Da var vi nede i 100 gytegroper på det verste. Det er også viktig å poengtere at dagens tall ikke sier noe om reproduksjonen i elva. De forteller oss bare om gyteaktiviteten, avslutter Rongnes.

LES OGSÅ: Fant død kjempelaks ved Gaula

 
 
 
 
På forsiden nå