Hvorfor blir maktsyke og lite empatiske mennesker ledere? Det er særlig tre grunner.