Thora Helene Støren (33) kjenner på «produktivitetsangst». Her er åtte tips for å bygge tillit på hjemmekontoret