Hun sitter på hjemmekontor under korona. Har hun krav på å få dekket mobil?