Undersøkelsen er gjort blant de 500 største bedriftene i Norge, målt etter omsetning. Om man legger sammen alle norske toppledere som har studert ved universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø, Stavanger og Ås, er det fortsatt færre enn dem som har bakgrunn fra Norges teknisk naturvitenskapelige universitet. I praksis er det snakk om sivilingeniørutdanningen ved NTNU.

Men BI er størst

Til tross for en kraftig økning fra i fjor, ligger NTNU likevel bare på en tredjeplass totalt. De to største leverandørene av toppledere i Norge er fortsatt to høyskoler, BI Handelshøyskolen og Norges Handelshøgskole i Bergen. Mens NHH har en knapp ledelse på NTNU, ligger BI et godt stykke foran. Nesten 28 prosent av topplederne har vitnemål fra BI, og andelen har økt siden i fjor.

Toppelederundersøkelsen er gjennomført at Kenneth Stoltz og Bing Zhao i Næringsforeningen i Trondheim. 20 av de 500 største bedriftene i Norge har hovedkontor i Trøndelag.

Økonomi og ledelse på topp

To tredjedeler av topplederne er utdannet innen økonomi og ledelse. 35 prosent har teknologisk eller realfaglig bakgrunn. 15 prosent har både økonomi/ledelse og teknologi/realfag. Fem prosent har studert jus og bare fire prosent er utdannet innen samfunns- og humanistiske fag. Én enslig prosent har ikke høyere utdanning.

Siden i fjor er det kommet 126 nye selskaper inn på listen over de 500 største. Samtidig har det vært topplederskifte i 15 prosent av selskapene som sto på listen i fjor.

Mennenes verden

Toppen av næringslivet er fortsatt kraftig dominert av menn. Bare ni prosent er kvinner. Bildet gjenspeiles i Trøndelag der to av 20 toppledere er kvinner. De to er Unni Steinsmo i Sintef og Ingrid Eva Christina Kjeldsberg i E. A. Smith.

Papirer fra utenlandske universiteter kan av og til få det til å skinne litt ekstra på CV'en, men norsk utdanning står tydeligvis sterkt. Tre av fire toppledere har utdanning bare fra Norge. 13 prosent har studert både i Norge og i utlandet, mens 14 prosent har all sin utdanning fra et annet land.

foto
3. plass: Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydro, siv. ing. og doktorgrad fra NTH/NTNU.
foto
4. plass: Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara. Sivilingeniør fra NTH/NTNU.
foto
21. plass: Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft. Sivilingeniør fra NTH/NTNU.
foto
24. plass: Adm. dir. Herlof Nilssen i Helse Vest, siv.ing. fra NTNU.
foto
36. plass: Adm. dir. Gunnar Bovim i Helse Midt-Norge, doktorgrad fra NTNU.