foto
TRENES I UBEVISSTE HOLDNINGER: Alle ledere i VMware skal ha en «unconscious biased»-kursing som Stanford og Vmware har utarbeidet sammen. Foto: Rolf Øhman

Angeliqua Ramming-Gaden søker aldri «superstjerner med konkurranseinstinkt» når hun lyser ut jobb. Det er det én spesiell grunn til.

På denne arbeidsplassen gjør de konkrete grep for likestilling.