Kunne du tenke deg å samkjøre? Svar i pollen lenger ned i saken

NAF har gjort en undersøkelse som viser at én av tre ønsker samkjøring dersom det blir tilrettelagt for det.

De mener at det må innføres goder for å friste folk til å gjennomføre samkjøring og få bilistene til å endre sine vaner.

— Både myndighetene og arbeidsgiverne kan legge til rette for at folk kjører sammen til og fra jobb. Myndighetene kan bruke tiltak vi kjenner igjen fra elbilpolitikken. Det går an å åpne kollektivfeltet for samkjørere der kapasiteten tillater det. Også bompenger kan brukes som en gulrot ved at de som samkjører, får lavere bomtakst enn de som kjører alene, sier Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Utvalget i undersøkelsen er fra TNS Gallups panel og består av 1084 respondenter.

Betydelig mindre trafikk

— De som svarer at de kan tenke seg å samkjøre, tilsvarer over 900.000 arbeidstagere. Hadde alle disse gjort det, ville det bidratt til en bedre hverdagsreise for alle. Forsvinner 15 prosent av bilene fra rushtidskøene, vil trafikken flyte, sier Sødal i en kommentar på NAFs egen hjemmeside.

Undersøkelsen viser at 39 prosent av de spurte ikke kunne tenke seg å samkjøre i dag.

START NÅ: Nils Sødal i NAF oppfordrer myndighetene til å sette i gang med tilrettelegging for samkjøring så fort som mulig. Foto: Erik Norrud / NAF

Årsakene til dette er stort sett knyttet til praktiske ting som at det er vanskelig å få gjort ærend med andre i bilen, eller at ingen kolleger eller bekjente skal samme vei.

Mange sier de har et behov for fleksibilitet ved arbeidstidens begynnelse eller slutt, og at de også skal kjøre sine barn.

Svært få oppga ubehag rundt det å ha fremmede i bilen, eller at man rett og slett ikke gidder, som en årsak til at de ikke ønsker samkjøring.

Ikke tenkt tanken

— Dette viser at det ikke er en direkte uvilje mot samkjøring, men at det må passe i hverdagen for at flere skal gjøre det, sier Nils Sødal.

Undersøkelsen viser at det i dag er syv prosent som allerede samkjører, men at de aller fleste andre ikke har tenkt på det overhode.

Sødal foreslår at arbeidsgiverne kan tilrettelegge ved å reservere parkeringsplasser til de som samkjører, eller ha lavere parkeringsavgift for kolleger som kjører sammen til jobben.

— Det er også viktig at det kommer på plass godt utviklede apper for samkjøring. I tillegg er det en god idé å opprette hentepunkter for samkjørere slik at man ikke er avhengig av at man bor veldig nær hverandre.

Sødal mener at man bør komme i gang med dette så fort som mulig, gjerne nå i høst.

— Kanskje det blir en god opplevelse som gjør hverdagsreisen enklere. Man vet i hvert fall ikke hvordan det er før man har prøvd, sier han.