Kjører du for tett innpå bilen foran deg? Dette skjer hvis du blir tatt.