To voksne og to små barn i bobil? Dette er suksesskriteriene til familien Velsvik.