foto
Så nær sitter man vulkanen, som bryter ut hvert 20. minutt. Foto: Steinar Vindsland

På kanten av vulkanen