foto
Jomfruland har frodig vegetasjon og har inspirert blant andre Theodor Kittelsens landskapsbilder. «Nøkken» er malt ved Tjernet. Foto: Geir Olsen

Reisepanelet anbefaler: Norges beste mål for sommerferien