Hva? Ja, det er sant. Midt i Provence ligger det en ørken

foto