foto
SAIGNON: Det er ikke mange hus i den lille landsbyen Saignon. Men de er gamle og har stått her i over 1000 år. Foto: Camilla Flaatten

Her er landsbyene franskmennene helst vil ha for seg selv