foto
Veiforhøyningen over til Lindisfarne og Holy Island kom i 1954. Da ble det enklere å reise til og fra øya, men veien har en vesentlig begrensning: Den er bare åpen når det er lavvann. I to perioder i døgnet er den stengt. Foto: Arnfinn Mauren

Øya har 160 fastboende. Og 650.000 besøkende årlig: Bli med til Lindisfarne