Foto: Illustrasjon: Thomas Molén

På hvilken måte forstyrrer gjespingen min andre?

Gjesping signaliserer tretthet og kjedsomhet, men bør man holde seg for munnen i eget hjem, undrer leseren? Etiketteeksperten er klar på hva som er best for husfreden.