- Dette er dramatisk og kommer fordi Sylvi Listhaug har doblet konsesjonsgrensa, sier kyllingprodusent Arnt Ove Løvås på Øysand, tillitsvalgt for Norturas kyllingprodusenter i Midt-Norge.

Fra 1. januar 2015 økte konsesjonsgrensen for kylling med 100 prosent fra en begrensning per år på 140 000 til 280 000 kyllinger i hvert fjøs. Det har gitt større produsenter mulighet til å levere flere kyllinger til slakting. Dette sammen med en lavere etterspørsel etter kylling kjøtt blant forbrukerne gjør at Nortura nå kutter.

Les også: Nedgangen i kyllingsalget har stoppet

Les også: Store tap for kyllingbøndene

Færre og større produsenter

- Aktørene setter en pris ut fra det at bonden skal tjene et visst beløp. Når man får produsere mer, blir det lavere enhetskostnad. Da må vi i Nortura tilpasse oss det. På sikt halveres antall produsenter når konsesjonsgrensa dobles. Det er denne kampen som føres nå. Jeg mener forbrukerne bør få vite om dette, sier Løvås.

I Trøndelag er det de 16 kyllingbøndene som leverer til Norturas slakteri på Elverum. I 2016 betaler Nortura disse produsentene for å la fjøsene stå tomme neste år. Tilsvarende tiltak er gjort i Rogaland, Hordaland og på Østlandet.

- Midlertidig tiltak

- Hovedårsaken er overproduksjon etter dobling av konsesjonsgrensene fra nyttår kombinert med et svakere marked. Dette er et tiltak som vi har gjort flere ganger både i år og i fjor, i ulike deler av landet, for å unngå overproduksjon og sikre balanse i markedet. Dette er et midlertidig tiltak som skal gjelde for 2016. Vi har vurdert utkjøp ut fra en vurdering av blant annet transportkostnad, sier informasjonssjef Ellen Flø Skagen i Nortura.

I november kom det signaler om at kuttene skulle komme i Namdalen og at det var 16 kyllingbønder der som ville miste leveringen for neste år. Ifølge Namdalsavisa gjorde imidlertid Nortura helomvending og ga beskjed om at Namdalen-produsentene får levere i 2016. Isteden ble det altså like mange produsenter i Stjørdal, i Sør-Trøndelag og på Nordmøre som kjøpes ut. Tirsdag kveld samles flere av de trønderske kyllingprodusentene seg på Øysand i Melhus for å snakke sammen om hva de nå skal gjøre viere med saken.

Les også: Norsk Kylling tjener penger igjen

Ny langsiktig plan

Torsdag ettermiddag skal styret i Nortura SA behandle en plan for mer permanent strukturendring for kyllingproduksjonen i Norge. Konsernsjef i Nortura, Arne Kristian Kolberg, vil si så mye om saken før torsdagens styrebehandling, men bekrefter at økt konsesjonsgrense er en utfordring.

- Det er ingen tvil om at konsesjonsendringen har utfordret og utfordrer kylling næringen ganske betydelig. Det er en av årsakene til at vi nå skal ha en gjennomgang av fremtidig kyllingproduksjon, for å sørge for at den skal være konkurransedyktig, sier Kolberg til Adresseavisen.

Selv om kyllingsalget, ifølge konsernsjefen, er i en positiv utvikling siste del av 2015, har det vært et tungt år i det norske fjørfesalget.

- Siste offisielle tall fra utgangen av september viser fortsatt en betydelig nedgang i kyllingsalget sammenlignet med i fjor. Jeg kan ikke gå ut med nye tall ennå, men bare si at vi ser positive tegn, sier Kolberg.

Mistet avtale med Ica

Nortura har totalt 72 kyllingprodusenter i Midt-Norge. De øvrige 56 omfattes av Norturas avtale om gjesteslakting ved Norsk Kylling og har enda igjen to år av den avtalen og er, ifølge Arnt Ove Løvås, sikret markedsadgang gjennom Rema-systemet.

- Verken Nortura eller Norsk Kylling har økt produksjonen, men Den stolte hane har presset på. Det var også der Sylvi Listhaug kunngjorde politikkendringen i 2014, sier Løvås.

Les også: Rema tar kontroll over kyllingen fra egg til filet

Den stolte hane, tidligere Jærkylling, har økt produksjonen etter at de i fjor sikret seg kontrakt med Coop for levering av fersk kylling til 370 tidligere Ica-eide butikker. Fra før har Den stolte hane en slik avtale for Coops øvrige butikker, men Nortura hadde inntil i sommer leveringen til Ica.

Landbruksdepartementet sier til Adresseavisen tirsdag ettermiddag at Sylvi Listhaug har vært opptatt i Stortinget det meste av dagen og har derfor foreløpig ikke kunnet kommentere saken.

foto
Nortura har totalt 72 kyllingprodusenter i Midt-Norge. Foto: Rune Petter Ness