Administrerende direktør Marit Warncke i Bergen næringsråd var på fornavn med næringsminister Monica Mæland (H) da Warncke i april skrev hvorfor Fornybar AS (fornybarfondet) burde plasseres i Bergen:

«Kjære Monica. Vi håper vi alle om 15 år kan se oss tilbake og si at her skrudde vi det riktig sammen, og det er blitt en suksess.»

Det betyr i så fall fiasko i Stavanger og Trondheim.

De tre byene kjemper om et investeringsselskap som på sikt kan forvalte opptil 20 milliarder kroner og sysselsette alt fra 20 til 120 ansatte, ifølge sprikende estimater fra de tre byene.

Prestisje, synergieffekter og et slags grønt taktskifte kommer i tillegg.

(U) offisielle møter

Bergen har ifølge prosjektleder Erik Bøckmann brukt et par hundre tusen kroner så langt.

Stavanger har ikke brukt tid og penger på «fine bilder og videoer», sier Tina Bru (H), 2. nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

- Vi er opptatt av jobben, ikke pynten. I stedet har vi vært tydelige på hva som skal til for å få komme raskt og godt i gang, sier Bru.

Hun viser til direkte kontakt med regjeringens saksordfører, olje- og energiminister Tord Lien (Frp), og en rekke andre:

- Jeg har brukt alle de kanalene jeg kan for å påvirke, sier Bru.

Lien havnet 12. januar på Stavangers VIP-liste under oppstartsmøtet på Sola over toppolitikere som måtte kontaktes.

Fra 15. mars til 22. august hadde byråkrater i Olje- og energidepartementet (OED) og Finansdepartementet (FIN) møter med 15 aktører spredt over ni datoer.

Til Aftenbladet sier Lien at politisk ledelse i OED ikke har avviklet eller deltatt på «egne møter» om Fornybar AS noe sted med representanter fra byene. FIN opplyser det samme. Men dette betyr altså ikke at fondet ikke har vært omtalt på en rekke formelle eller uformelle møter med statsråder.

DEBATT: - Ny vind må blåse over kraftbransjen

Stavanger er klar

Da Stavanger møtte byråkratene til Lien og finansminister Siv Jensen (Frp) 20. april, deltok blant annet finanstoppen Tore Gjedebo (Styrbjørn), Siri Kalvig (UiS/gründer) og styrevervsgrossist Terje Vareberg.

Her presenterte Stavanger en «banebrytende», global studie utarbeidet etter møter i New York og London med toppledelsen i 13 ledende fonds- og investeringsselskaper.

Stavanger viste også til intensjonsavtaler om Fornybar AS med 13 organisasjoner, selskap og institusjoner fra næringsliv, finans, akademia, energi, forskning og jus.

Etterpå engasjerte Stavanger rekrutteringsbyrået Korn Ferry, som har spesialkompetanse på oppstart av private investeringsselskap og -systemer, ifølge Gjedebo.

Byrået har studert sammensetting av team, nøkkelpersoner er identifisert. Gjedebo anslår at et sted mellom 80–120 personer er nødvendig for å forvalte 20 milliarder som en aktiv eier. PwC har jobbet med struktur, organisering, retningslinjer og jus.

- Er dette nærmest gryteklart i Stavanger?

- Vi har så mye som det går an å ha på plass før en beslutning om lokalisering er fattet. Vi er overbevist om at dette kan bli en modell for resten av verden for hvordan du kan sette opp et slikt fond.

- Og det er til og med ledige kontorlokaler på Forus?

- Det er ikke kontorlokaler det står på, nei.

Trondheim ute av dansen?

I Trondheim står det ikke på brev og mail, viser en stor dokumentbunke fra offentlige journaler.

«Hei Per», skrev Berit Rian, direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, i e-poster til fiskeriminister Sandberg.

«Vi håper alle gode krefter ser verdien av å jobbe aktivt for at vi skal nå dette målet», skrev Rian i februar.

«Vi håper du vil bidra til at det nye fondet blir lagt til den grønne teknologihovedstaden Trondheim», skrev hun i september.

Hva svarer statsrådene og politikerne da?

- Nei, de sier egentlig ingenting, bortsett fra at de har hørt hva vi argumenterer med, sier Rian.

- Alle jobber på den måten. Du kontakter dine folk og dem som representerer din region. Vi har forholdt oss til stortingsrepresentanter på Trøndelagsbenken og statsråder som kommer herfra. Vi snakker også med folk som ikke har trønderdialekt. Vi har snakket med partiledelsen i de ulike partiene. Og når vi har truffet noen fra embetsverket i departementene, så har vi sagt hva vi mener.

- Hva er magefølelsen?

- Det er egentlig litt vanskelig å vite. Vi har egentlig ikke fått avklart om beslutningen kommer i forbindelse med statsbudsjettet eller ei. Vi hører jo noen som sier at det sikkert skal til Bergen eller Stavanger, men vi vet jo ikke om noen egentlig vet noen ting om hvor det skal, sier Rian.

Velg oss på 1-2-3

Trondheim kaller seg et kraftsentrum for utdanning, forskning, utvikling og knoppskyting av grønn teknologi. Trønderne viser til at de har Norges ledende utdannings- og forskningsmiljø, spesielt innen miljøvennlig energi.

I et brev til partilederne i Høyre, Frp, KrF og Venstre viser Stavanger til erklært støtte fra Kristiansand. Stavanger mener byen også er ledende. Og har landets største miljø på aktiv fondsforvaltning, eksempelvis HitecVision og Energy Ventures.

Bergen er så visst også verdensledende, og slår i bordet med fem globale og nasjonale kompetansesentre, største finansklynge utenfor Oslo og en internasjonalt anerkjent forsknings- og utdanningsklynge.

Regjeringen har satt av 25 millioner til selskapet neste år, men det kan tidligst investere fra høsten 2017.

Per nå utgjør avstanden mellom regjeringen og Venstre milliarder av kroner. Striden går blant annet på hvor mye som skal settes av til eventuelle tap. Regjeringen åpner for at Fornybar AS må ha høyere tapsavsetninger enn 35 prosent.

- Da vil fondet aldri bli på 20 milliarder slik vi har sett for oss. Hvis vi skal sette av 250 millioner for hver milliard, så blir det aldri noe fond. Dette mener vi er veldig uheldig, sier Iselin Nybø fra Venstre.

Greater Stavanger-rådgiver Geir Haug bekrefter at høsten har vist at Venstres forslag ikke har vært så lett å lande verken økonomisk eller politisk.

- Ikke enige om noe ...

Det er nemlig ett av Stortingets aller minste parti, Venstre, som sitter i en slags nøkkelrolle når det gjelder Fornybar AS.

Fondet er Venstres forslag, Venstres sak. Og Venstres «baby» ved forhandlingsbordet.

Flere kilder hevder Trondheim for lengst er ute av dansen. Det vil ikke Venstreleder Trine Skei Grande (V) si noe om.

Skei Grande viser i stedet til et ikke altfor fruktbart møte med statsråd Lien.

- Vi ble ikke enige om noe, egentlig, bortsett fra at vi skal ta dette i budsjettet, og det har aldri kommet så langt, sa Grande i slutten av forrige uke.

Partilederen er utstyrt med et forhandlingsmandat på sted, innretning og mulig tap som hun ikke vil kommentere.

... heller ikke med seg selv

Men Venstre er ikke bare uenige med regjeringen. Partiet er også uenige med seg selv. Nybø bekrefter at lokalisering splitter Venstres stortingsgruppe.

- Vår gruppe er veldig preget av meg og Terje (Breivik, finanspolitisk talsmann fra Hordaland. red.anm.). Jeg vil ikke gi meg på Stavanger, og han vil ikke gi seg på Bergen, sier Nybø.

Hun vil ikke si noe om styrkeforholdet mellom de to byene. Breivik viser til Skei Grande for kommentarer.

- Jeg fikk nylig en henvendelse om kanskje Oslo hadde vært best. Det tror jeg kanskje er litt seint, vitset Skei Grande i en av budsjettpausene noen dager tilbake.

Kommer en avklaring i år? Nybø regner med det:

- Men ingenting er sikkert. Nå vet vi ikke hva som skjer med statsbudsjettet. Til nå har vi ikke vært i nærheten av å snakke om dette.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

foto
Lobbymål: Regjeringen til Erna Solberg (i blått) ble i fjor enige med KrF og initiativtaker Venstre om å opprette Fornybar AS. Etter det starten jobben i Trondheim og Bergen med å påvirke henholdsvis Frp-nestleder Per Sandberg og næringsminister Monica Mæland (H). Foto: Emil Breistein,, NTB scanpix
foto
Sitter med nøklene: Lokaliseringen av fornybarfondet splitter Venstre i to mellom Terje Breivik-favoritten Bergen og Stavanger. Trine Skei Grande skal forhandle om plassering med regjeringen. Foto: Vidar Ruud,, NTB scanpix
foto
UENIGE: Et møte mellom regjeringens saksordfører, Tord Lien (t.h.) og Venstre-leder Trine Skei Grande ebbet ut i uenighet om stort sett det mest om Fornybar AS, ifølge Venstre-lederen Foto: Karlsen, Anette, NTB scanpix
foto
BENKESAMARBEID: Iselin Nybø (bildet) i Venstre har sammen med Tina Bru (H) vært primus motor for Fornybar AS på Rogalandsbenken på Stortinget. Foto: Bendiksby, Terje, NTB scanpix
foto
SATT AV PENGER: Regjeringen har satt av 25 millioner til Fornybar AS neste år. Første investering kan tidligst skje neste høst. (F.v.) Tord Lien (Frp), Siv Jensen (Frp), Erna Solberg (H) og Monica Mæland (H) har varslet nye avklaringer i mai. Tidligere statsråd Robert Eriksson (Frp) til høyre. Foto: Nesvold, Jon Olav, NTB scanpix