Et halvt år etter kunngjøringen om salget 6. oktober i fjor, har Coop Norge og Ica Gruppen fått skjebnesvaret fra Konkurransetilsynet. Coop må kvitte seg med 93 butikker for å få gjennomføre 2,5-milliarderskjøpet av Ica Norge.

«Konkurransetilsynet godkjenner Coops kjøp av Ica Norge. Coop har forpliktet seg til å selge 43 dagligvarebutikker til Bunnpris og 50 butikker til Norgesgruppen for å unngå at oppkjøpet svekker konkurransen», skriver Konkurransetilsynet.

Les også: Ica-svaret klart om to uker

– Denne løsningen ivaretar den nasjonale konkurransen og forbrukernes interesser. Uten salg av butikker ville oppkjøpet ført til begrenset konkurranse i en rekke lokale markeder, og det ville også svekket konkurransen nasjonalt, sier konkurransedirektør Christine Meyer i meldingen.

Coop foreslo

Konkurransetilsynet mener at oppkjøpet kunne ført til «vesentlig begrenset konkurranse i 90 lokale markeder», og det er Coop som har foreslått å selge til sammen 93 butikker til Bunnpris og Norgesgruppen.

Konkurransetilsynet mener at oppkjøpet kunne ført til «vesentlig begrenset konkurranse i 90 lokale markeder», og det er Coop som har foreslått å selge til sammen 93 butikker til Bunnpris og Norgesgruppen.

– Svekket konkurranse kan føre til høyere priser, dårligere utvalg og dårligere service, til skade for forbrukerne. Coop har foreslått tiltak som avhjelper disse konkurranseproblemene, og Konkurransetilsynet har kommet til at Coops valg av kjøpere ikke skaper nye konkurranseproblemer. Derfor har vi godkjent oppkjøpet, sier Meyer.

Hun mener også at når både Bunnpris og Coop styrker sin posisjon i markedet så kan det være positivt for konkurransen.

Inngått salgsavtaler

Gjennom kjøpet overtar Coop rundt 550 Ica Norge-butikker og logistikk- og støttefunksjoner.

Geir Inge Stokke, konstituert administrerende direktør i Coop Norge, sier det er en stor dag.

Coop har allerede inngått salgsavtaler med Bunnpris og Norgesgruppen for de 93 butikkene de må selge.

− Det er svært viktig for oss å sikre videre drift av disse butikkene. Vi er derfor glade for å ha fått på plass avtaler med Bunnpris og Norgesgruppen. Inntil salgene er gjennomført, vil butikkene drives som i dag, sier Stokke i en pressemelding.

Foreslo flere salg

At Coop må selge enkelte butikker for å få ja, har ligget i kortene siden i fjor høst. Coop la i februar frem forslag for tilsynet om 103 konkrete butikker de kunne selge til konkurrenter for å ikke få for stor lokal markedsmakt. Nå har tilsynet altså bestemt at antallet kuttes.

Norgesgruppen, landets største dagligvareaktør, sikret seg tidligere en opsjonsavtale med Coop rundt butikksalget. Avtalen gikk ut på at Norgesgruppen forpliktet seg til å kjøpe butikker Coop ikke skulle overta selv, og selv om Coop sto fritt til å velge andre kjøpere, regnes Norgesgruppen å stå først i køen.

Les også: Kamp om butikkene Coop vil selge

Les også: Her er butikkene Coop vil selgeLista fra Coop med 103 butikker

Les også: Ica tapte over 380 millioner i Norge