Forskere Adresseavisen har snakket med, mener det spiller liten rolle om soldatene roterer dersom Norge har en permanent base med amerikanske soldater. En fast amerikansk base er i strid med norsk basepolitikk, mener både Ståle Ulriksen og Julie Wilhelmsen som begge er forskere ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Seniorforsker Julie Wilhelmsen ved NUPI slår fast at NATO de siste årene har bygd opp styrker i grenseland til Russland.

- Russerne ser det som amerikansk base

- Det problematiske med denne praksisen, er at Russland vil være tilbøyelig til å se på det som en fast base selv om de amerikanske troppene roterer. I Baltikum har vi sett hvordan rotering av NATO tropper inn og ut av disse statene har vært så raske de siste par årene at de i praksis fungerer som permanent stasjonering av amerikanske tropper.

Wilhelmsen mener det er innenfor dagens avtaler dersom det er amerikanske tropper på Værnes i en avgrenset periode.

- Spørsmålet er om dette blir som en ny fast base for amerikanerne i Norge. Det er all grunn til å følge godt med på hvor hyppig rotasjonen av amerikanske soldater blir, sier hun.

Økende konflikt mellom øst og vest

- Det vi er interessert i, er hvordan det ser ut fra russisk side. Vi er i en økende konfliktsituasjon med Russland. Russerne vil oppfatte det som en amerikansk offensiv og vil framstille det som at Norge bare er en amerikansk forpost.

Wilhelmsen framhever at Russland ser på NATO som en fiendtlig allianse som i ferd med å omringe den russiske føderasjonen og at alliansen har styrker stående langt nærmere den russiske grensen nå enn for to år siden. Hun mener det er høy spenning langs øst-vest-grensen i dag.

- Norge må være smertelig klar over konsekvensene av en base med amerikanske soldater. Det har noe å si hvilke signaler vi sender til Russland. Vi kan eskalere en spent situasjon selv om vi ønsker det motsatte.

Samtidig sier hun at hun skjønner det dilemmaet norske myndigheter står overfor.

- Norsk sikkerhet og norsk forsvar er svakt og lite egnet til å stå imot et eventuelt angrep fra Russland. Derfor kan det synes viktig for Norge å styrke amerikansk nærvær.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Alliert støtte, alarmerende avhengighet

Strid med norsk basepolitikk

Både Wilhelmsen og Ulriksen viser til at Norge fra den kalde krigen har vært et land imellom de to stormaktene. NATO ønsket både å avskrekke og berolige. For å berolige skulle ikke fremmede makter ha soldater fast plassert på norsk jord i fredstid. Det som nå skjer på Værnes, kan være i strid med denne basepolitikken fra den kalde krigen. De mener forholdet til Russland handler om hva Norge gjør helt konkret. De mener også at Norge har et dilemma mellom ønsket om å berolige Russland på den ene siden og ønsket om å være sikker på å få alliert hjelp ved et angrep.

- En permanent base vil være i strid med norsk basepolitikk, sier Ståle Ulriksen. Han er både lærer ved sjøkrigsskolen og NUPI-forsker.

- Men det vil vise seg hvor lenge det skal vare og hvor permanent det blir. Det vet vi for lite om.

LES OGSÅ LEDEREN: Værnes utfordrer basepolitikken

Sikrer Norge

Han viser til at det er strid internt i NATO om hva det betyr for medlemslandene at et væpnet angrep mot ett av landene, er et angrep mot alle, slik det heter i Atlanterhavspaktens artikkel 5. Han er derfor ikke i tvil om at amerikanske soldater på norsk jord vil sikre Norge amerikansk militær hjelp.

- Amerikanerne vil da være involvert fra første stund ved et angrep mot Norge.

Derimot er han ikke i tvil om at russerne vil mislike en permanent amerikansk base på norsk jord. Ifølge ham har det liten betydning for russerne om hvem som drifter basen og om soldatene roterer dersom det permanent vil være amerikanske soldater der.

- Russerne vil helt sikkert reagerer negativt på en framskutt amerikansk avdeling i Norge.

Ulriksen mener det er mye paranoia i russisk forsvarspolitikk. Han viser til at NATO bygger opp styrker i nærområdene til Russland. Blant annet har amerikanerne 6000 mann på Baltikum.

- Russerne er sikre på at vesten er ute etter å ta dem. Men en styrke på 6000 mann kan ikke invadere Russland. Hitler hadde en styrke på to millioner og mislyktes.