- Jeg elsker Midtbyen og vil gjerne drive butikk her. Jeg har igjen to år av leiekontrakten i Byhaven, og om et års tid må jeg vurdere den. Hvis besøksnedgangen fortsetter, kan vi ikke fortsette her, sier Bakke.

Hun forteller at alternativet da er et av kjøpesentrene utenfor sentrum.

Hun viser til at Midtbyen Managements tellere i Thomas Angells gate og på Nordre viser at det var 16 prosent færre som besøkte Midtbyen de fem første månedene i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig er omsetningsfallet på 2,25 prosent.

Lille Martine har vært i Byhaven siden 2000 og har økt omsetningen også så langt i år med et par prosent. Men Bakke frykter likevel for fremtiden til Midtbyen.

- Vi ønsker oss liv i Midtbyen, og da må vi ha butikker som blomster. Men politikerne gjør det vanskelig å drive handel med de restriksjonene som er, og folk opplever at tilgjengeligheten til Midtbyen er veldig redusert. Vi oppfordrer også folk til å bruke byen, ikke bare kjøpe en kopp kaffe på lørdag, sier Bakke.

Enig med Reitan

Hun er enig i mange av forslagene Odd Reitan kom med i Adresseavisen for å få mer aktivitet i Midtbyen. Reitan, som er sentrums største gårdeier via E. C. Dahls Eiendom, frykter for fremtiden til Midtbyen, og han gir bilbegrensningene og andre restriksjoner skylda for fallende butikkomsetning. Han frykter store butikkaktører vil forlate Trondheim og foreslår fem tiltak for større aktivitet i sentrum.

Det er å bygge parkeringsplasser og gateløp under bakken flere steder som under Olav Tryggvasons gate og Torget, gratis kollektivtrafikk inn og ut av sentrum, bygge boliger til 30 000 flere beboere i sentrum, lukningsvedtektene for butikker fjernes og bygg Hjertepromenaden hvor alle kan gå eller sykle rundt byen langs Nidelva og kanalen.

Administrerende direktør Robert Klein i Kleinsgruppen forteller at de har hatt en samlet nedgang i omsetningen i butikkene i Midtbyen på fire prosent til nå i år. Samtidig har Kleins-konsernets butikker andre steder hatt en økning på 12 prosent.

- Må kunne kjøre bil

Klein mener Midtbyen er helt avhengig av kundene som kjører bil og viser til at 23 prosent kjører til Midtbyen, og at de står for hele 44 prosent av omsetningen.

- Det sier alt. Hvis administrasjonen ikke ønsker at folk skal kunne bruke bil til byen, og si at vi da mister 10 av de 44 prosentene, så er det 130–140 millioner. Da er det god natt. Men nå har politikerne endelig tatt inn over seg det vi sier, og de er mer åpne for å høre på oss. Spørsmålet er om det er for sent, sier Klein.

Han viser til at politikerne i siste formannskap blant annet reverserte stengningen av Bakke bru for biler som kommer østfra mot sentrum.

Klein er enig i mange av tiltakene Reitan foreslår. Men i stedet for å lage underjordisk parkering under Olav Tryggvasons gate, foreslår han det under kanalen langs Fjordgata, for å unngå store og langvarige byggeprosjekter i hovedgatene i sentrum.

foto
Adm.dir. Robert Klein i Kleins-konsernet forteller at omsetningen har falt i butikkene i Midtbyen, mens den øker i de andre klesbutikkene han eier.

Også daglig leder og medeier Jørgen Voje Sagmo i Retro-konsernet er enig at noe må gjøres.

- Flere boliger i sentrum er åpenbart, det er en garantist for mer liv, og nå må det til. Skal man bygge bærekraftig, handler det om at flere må bo i sentrum og ha det som nærområde. Flere næringsdrivende vil etablere seg hvis kundegrunnlaget øker, sier Sagmo, som forteller at de også merker besøksnedgangen.

- Det varierer, men vi kjenner oss igjen i tendensen til at det er færre folk innom, sier Sagmo.

foto
Medeier i Retro, Jørgen Sagmo, sier også de merker at det er færre folk i Midtbyen.

- Ingen by uten Midtbyen

De fem første månedene i år har restauranter og serveringssteder i Midtbyen hatt en nedgang i omsetningen på 2,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Midtbyen Managements omsetningsindikator. Daglig leder Kirsten Schultz i Midtbyen Management sier det meste av nedgangen skyldes byggearbeidene på Torget.

Roar Hildonen som driver restauranten To Rom og Kjøkken, forteller at den for første gang har en liten nedgang i omsetningen i år. Han tror restriksjonene i Midtbyen er årsaken.

- Jeg tror det pågår for mange ting samtidig, og at man planlegger mange tiltak samtidig uten å tenke gjennom hva de vil gjøre med byen. Problemet er at byen da oppleves stengt. Ofte er det ledige parkeringsplasser i Midtbyen, men folk tror det aldri er ledige plasser, sier Hildonen.

- Uten Midtbyen har vi ingen by, legger han til.

foto
- Uten Midtbyen har vi ingen by, sier Roar Hildonen som også opplever omsetningsnedgang på To Rom og Kjøkken. Foto: Mariann Dybdahl, Adresseavisen

Vil friste folk til byen

Kirsten Schultz i Midtbyen Management er også bekymret for om folk kommer tilbake til Midtbyen når blant annet arbeidene på Torget er ferdige. Hun ønsker seg flere «gulrøtter» for å få folk til byen.

- Vi ser at det mangler «gulrøtter» parallelt med det som skjer i Midtbyen, som rimeligere eller gratis parkering på ettermiddager og kveld og billigere buss, slik at man kan lokke flere til å ta turen til Midtbyen, sier Schultz.

foto
Vil ha gulrøtter: Daglig leder Kirsten Schultz i Midtbyen Management vil ha rimeligere eller gratis parkering på ettermiddager og kveld og billigere buss for at flere skal ta turen til Midtbyen.

Etter at næringslivet har etterspurt tiltak i flere møter de siste ukene, fulgte politikerne opp forslagene fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen og reverserte stengningen av Bakke bru for biler østfra mot sentrum, ba rådmannen utrede gratis parkering på ettermiddags- og kveldstid og vedtok gratis leie av gategrunn i Olav Tryggvasons gate.

Administrerende direktør Berit Rian i Næringsforeningen i Trondheimsregionen forteller at de holder på å lage en liste over forslag fra medlemmene til langsiktige tiltak for Midtbyen, som skal legges frem for politikerne over sommeren. Mange av dem er de samme som Reitan foreslår.

- Vi har hatt mange møter med frustrerte næringsdrivende i Midtbyen. Når det er nedgang i antall besøkende og omsetning, er det klart folk blir bekymret. Men kanskje mest føler de på at de ikke er hørt og ikke blir reelt involvert, de er mer blitt invitert til infomøter. Alle skjønner at det blir bedre etter hvert, men man skal overleve mens ting endres, sier Rian.

foto
Adm. dir. Berit Rian i Næringsforeningen i Trondheimsregionen er glad politikere fulgte opp forslagene fra foreningen om strakstiltak i Midtbyen under siste formannskapsmøte.