- Dokkbassenget er regulert for bevaring, med kaianlegg som vist på reguleringsplanen. Bevaringsformålet innbefatter også en del av vannet, sier byantikvar Mette Bye.

Lørdag ble det kjent at Dora 3 ved Stein Vanebo, Børre Johnsen og Øyvind Christensen ønsker å bygge et «spektakulært signalbygg» i dokkbassenget utenfor Solsiden-rekken på Nedre Elvehavn.

(Les «Dette er saken» nederst i teksten)

foto
Stein Vanebo (f.v.), Børre Johnsen og Øyvind Christensen.

Bygget skal romme en klubbscene og en utescene, men i hovedsak næringsvirksomhet.

- Det er ikke regulert til en bygning der. Det eneste bygget som inngår i planen er Dokkhuset som ble ferdigstilt i 2006, understreker Bye.

Adresseavisen har sett nærmere på reguleringsbestemmelsene fra 1987. Deler av det indre dokkbassenget regnes som et spesialområde for «bevaring av eksisterende bygg og anlegg», ifølge reguleringsplanen, mens den ytre delen er regulert til gjestehavn.

foto
Bevaringsområde på Nedre Elvehavn.

Videre står det at bygningsrådet kan tillate ombygging og tilbygg «under forutsetning av at dette tilpasses eksisterende bygg med hensyn til materialvalg, form og farge».

Konflikt med kulturen

- Denne ordlyden gjelder tilbygget som Dokkhuset allerede har fått. Det åpner ikke opp for en mulighet til et nytt bygg der, nei. På ingen måte, sier Bye.

Byantikvaren mener et eventuelt bygg ikke bare vil være problematisk rent juridisk. Hovedsaken er at det vil være i konflikt med hele kulturmiljøet i området.

- Alle er enige om at dette er et veldig vellykket transformasjonsområde, der man har tatt vare på elementer som forteller om historien til området. Ved å beholde tørrdokkene kan man tydelig lese at de hadde en funksjon, og at det en gang var store skip der, sier hun.

foto
Flerbrukshus: Det planlagte bygget skal være et flebrukshus med klubbscene og næringsvirksomhet.

Snippen utenfor Dokkhuset har tidligere gått lenger ut i vannet, og har også hatt bebyggelse.

- Samtidig har det vært veldig åpent der, med noen lave skur. Det er noe helt annet man ser for seg nå. TMV-odden derimot, der det i dag ligger et forsikringsbygg, var tiltenkt et kulturformål. Slik ble det ikke, sier Bye.

- Dette er helt hinsides alt vi kunne ha tenkt oss, sier naboene i Dokkgata 2

Rådmannen avvisende

Bye mener dokkbassenget slett ikke er en tomt, og dermed er uegnet for et nytt bygg.

- Det ville vært katastrofalt for bymiljøet og miljøet på Nedre Elvehavn om bygget ble satt opp. Den funksjonen de ser for seg må legges til en annen bydel. Det er mange andre muligheter. Sentrum er mer enn Midtbyen, sier Bye, som mener prosjektet må ses som en del av en større byutviklingsdebatt.

Kommunaldirektør for byutvikling, Einar Aassved Hansen, sier kommunen tidligere har fått henvendelser om å bygge i dokkbassenget.

- Det har vi vært avvisende til, hovedsakelig av tre grunner: Det er viktig å bevare vannspeilet som betyr mye for atmosfæren og bybildet. Vi vil ta vare på de historiske elementene. Og så har vi allerede et signalbygg i Dokkhuset, som gjenspeiler historien på stedet, sier Aasved Hansen.

foto
Einar Aassved Hansen, kommunaldirektør for byutvikling. Foto: privat

- Det er også noe av bakgrunnen for reguleringsplanen, legger han til.

Han tror en eventuell omregulering av området vil bli en svært krevende prosess.

- Det er politikerne som til slutt avgjør, men rådmannens innstilling er at dette ikke går, sier han.

Barmuda-eier Jan-Tore Fladvad tror ikke det planlagte signalbygget MS Arken på Solsiden vil bli realisert. Politikerne roser initiativet, men er kritisk til planene.

Roll Danielsen: - Vil bli vanskelig

- Kreativiteten har tydeligvis ingen grenser, sier Terje Roll Danielsen, da vi spør ham om hva han synes om byggeplanene.

foto
Terje Roll Danielsen

Roll Danielsen er en av de tre som i sin tid kjøpte Nedre Elvehavn fra Aker eiendom. Han har fått mye av æren for at området er blitt som det er blitt.

- Det er en ganske fremmed tanke at en bydel som er basert på samspillet mellom bygg, uteareal og vannspeilet skal få en utvikling der vannspeilet bygges igjen. Det tror jeg vil bli en tung prosess for dem som ønsker å gjennomføre det, sier Roll Danielsen.

Han mener dokkbassenget ikke tåler et slikt prosjekt.

- Særlig ikke i dette området, hvor man la stor vekt på at det skulle være utearealer langs dokken, en liten park og et kulturhus med begrenset størrelse. Jeg trenger ikke å komme inn på hvordan det blir for naboene i Dokkgata. Det har de redegjort for selv, sier han.

Roll Danielsen tror en eventuell prosess med å få omregulert den aktuelle tomten vil bli usedvanlig vanskelig.

- Det framstår for meg som helt usannsynlig, uten at jeg skal forskuttere noe som helst.

Eiendomsutvikler Øyvind Christensen var utilgjengelig for kommentar tirsdag, men skal møte Adresseavisen onsdag.

I fjor ville Stein Vanebo, Børre Johnsen og Øyvind Christensen bygge scene rett bak Dokkhuset