«Kreativt Norge» er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring i 2017. Det er bevilget 17,5 millioner kroner til arbeidet, og sju årsverk flyttes til Trondheim.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) sier teknologimiljøet ved NTNU var avgjørende for at regionkontoret ble lagt til Trondheim.

- Regjeringspartiene og Venstre vil legge Kreativt Norge til Trondheim blant annet for å utnytte teknologimiljøet ved NTNU. Kultur trenger teknologi til sin formidling, og NTNU har lange tradisjoner for tverrfaglig samarbeid, sier Hofstad Helleland.

Kulturministeren peker på at kunst og kultur er den tredje største næringen i EU, og at denne næringen «vokser med voldsom kraft».

- Våre naboer i Norden har vært flinkere til å eksportere sin kunst og kultur - blant annet gjennom ny teknologi. Sverige har eksempelvis femdoblet denne eksporten de siste årene, illustrerer Hofstad Helleland.

- I Norge har masse penger tilflytt kulturprodusentene, men kulturbruken har gått ned. Kunst og kulturfeltet er like godt som i våre naboland, men eksporten til det brede publikum og de store markedene er for dårlig.

Undrer seg i Bergen

Det var i fjor høst at konkurransen om å få Kulturrådets nye kontor hardnet til. Da Bergen og Stavanger seilte opp som favoritter, våknet de trønderske politikerne og krevde at flere byer måtte få sjansen til å selge seg inn. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) løste saken ved å invitere alle de sju byene i storbynettverket til en samling, eller «audition» som hun kalte det. Det var Per Olav Hopsø (Ap), leder av kulturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune og Hilde Opoku (MDG), varaordfører i Trondheim som representerte Trondheim.

Kulturbyråd i Bergen, Julie Andersland (V), er skuffet, men ikke overrasket over at kontoret ikke gikk til Vestlandet.

– Det er dessverre ikke så overraskende, sier Andersland til Bergens Tidende, som åpner med å gratulere Trondheim.

– Men jeg kan kanskje tillate meg å undre litt over at de ikke benytter muligheten til å ta i bruk den kompetansen vi har i Bergen.

Hun viser til anbefalingen fra Kulturrådet om å legge kontoret til enten Bergen eller Stavanger.

– Kulturrådet har faglig anbefalt å legge kontoret til Vestlandet, og vi vet at miljøene i Bergen har den riktige kombinasjonen av kulturfaglig kompetanse og lang erfaring med å ha flere bein å stå på enn bare statlig støtte. Om det er distriktspolitikk mer enn kulturpolitikk som ligger til grunn for denne beslutningen skal jeg ikke si, men jeg tror kontoret ville fått en enklere start i Bergen.

Kultur er business

Kreativt Norge skal styrke de kreative næringene i Norge. Arbeidet skal rette seg mot kunstnere og mindre virksomheter som jobber med formidling og salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse. Tanken er at økt forretningskompetanse, entreprenørskap og nytenkning vil bedre økonomien for kunstnere og at flere kan livnære seg av kunstnerisk virksomhet.

Administrerende direktør Berit Rian i Trondheim Næringsforening er naturlig nok glad for denne nyheten.

- Alle teknologibedriftene i Trondheim omsetter for 22 milliarder årlig, og kompetansen som ligger her kan overføres til kreative næringer som skal komme hele Norge til gode, uttalte Rian på pressekonferansen.

Rian peker på at Trøndelag har en unik delingskultur med en livskraftig film- og spillbransje.

- Vi har arbeidsfellesskap som Work Work og Digs, samt Ablemagic innenfor spillteknologi. På musikkområdet har vi bransjefestivalen Trondheim Calling og låtskriver-campen Trondheim Song:Expo. Filmmiljøet er også veldig godt med Kosmorama, Midt-Norsk filmsenter og Film in Norway, et produksjonsselskap som tiltrekker seg internasjonale filmprodusenter.

Norsk kulturråd er en institusjon underlagt kulturdepartementet, og rådet forvalter Norsk kulturfond og fordeler etter søknad midler til kulturformål.