Etter skatt fikk banken et overskudd på 771 millioner kroner, sammenlignet med 871 millioner i samme periode i fjor, viser halvårsregnskapet.

- Vi er fornøyd med resultatet i første halvår. Den underliggende driften i banken er god. Vi opplever en sunn og god vekst i finansiering av boliger. Veksten kommer selv om vi tidlig i 2016 innførte strammere kredittpraksis, sier bankens konsernsjef Finn Haugan i en pressemelding.

Oljekrisen

Resultatet trekkes ned av at banken tar tap på utlån til offshorerederier på Sunnmøre. Banken tar individuelle tapsnedskrivninger på 245 millioner kroner og gruppevise nedskrivninger på 42 millioner kroner. Til sammen utgjør det 287 millioner kroner, som er 0,44 prosent av bankens totale utlån.

Banken tar fortsatt høyde for at de kan tape 450-500 millioner kroner på lånene til offshorebransjen i løpet av 2016, slik de også varslet etter første kvartal.

Haugan sier i pressemeldingen at de likevel ikke ser klare indikasjoner på ringvirkninger av krisen i offshorenæringen på Sunnmøre.

- Arbeidsledigheten i regionen holder seg nede, boligprisene viser fortsatt moderat økning og misligholdsnivået i banken er fortsatt meget lavt, sier Haugan.

Mer lån til bolig

Banken har de siste tolv månedene økt utlånene til personkunder til 85,2 milliarder kroner, tilsvarende en vekst på 10,2 prosent. Den generelle utlånsveksten var på 5,9 prosent, og banken sier at den styrker lederposisjonen i regionen.

Utlån til næringslivskunder var omtrent uendret, ifølge banken.