Det er Steinkjer og Trondheim som kniver om den rollen.

Nå foreligger rapporten som var ventet å konkludere i dette spørsmålet. Men den eneste klare anbefalingen så langt, er at det økonomisk og faglig sett er best med én samlet løsning. Det betyr altså at det trolig blir «alt eller ingenting» for Steinkjer eller Trondheim.

- Bakgrunn for at man ikke peker på én konkret lokalisering nå, er at man ønsker å ha en god og involverende prosess rundt dette i høringsrunden som kommer. Det er ingen dramatikk i dette, sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i direktoratet, som leder prosessen.

Les også: Argumentene for henholdsvis Trondheim og Steinkjer her.

Fordel for Steinkjer?

Endelig beslutning om lokalisering av det nye regionkontoret til Nav Trøndelag kommer i juni, ifølge Hugvik.

- Lokalt tolkes denne utsettelsen som en mulig fordel for Steinkjer, altså at man venter på politiske føringer som kan overstyre eventuelle faglige argumenter for Trondheim?

- Det tenker jeg er feil. Folks oppfatning kan jeg ikke ha noen meninger om, men vi gjør det på denne måten fordi vi mener det er viktig med en god prosess, sier Hugvik.

I dag er fylkesnivået delt opp slik:

* Nav Nord-Trøndelag sitt fylkeskontor i Steinkjer har 28 årsverk. I tillegg er det 24 årsverk på fylkesnivå, flest ved arbeidslivssenteret.

* Nav Sør-Trøndelag har 29 årsverk i Trondheim. I tillegg kommer 56 årsverk på fylkesnivå, blant annet ved arbeidslivssenteret i Trondheim.

Det er i første rekke selve fylkeskontorene som skal slås sammen. Avgjørelsen kan få betydning utover Nav fordi det er mange andre offentlige etater som nå legger sine kabaler i forbindelse med fylkessammenslåingen.

Sparer 125 millioner

Den siste delrapporten til Hugvik og de andre som utreder sammenslåingsprosessen, er nå er publisert på intranettet til Nav. Der ser man også på økonomien i den nye regionmodellen, altså hvor mye penger Nav mener de klarer å spare på å redusere 19 fylkeskontor til 11 regionkontor.

- I modellen som ligger i forslaget, ser man at man potensielt kan spare 195 millioner kroner i året på landsbasis. Det regnes som realistisk å kunne frigjøre 125 millioner kroner. Dette er penger som kan flyttes fra fylkesadministrasjonen til mer brukeroppfølging.

- Er det ikke lite å spare 125 millioner i året på hele regionreformen til Nav i hele landet?

- Nei, det er en ganske stor gevinst. I dag går 24 prosent av fylkesbudsjettet med til de fylkesovergripende enhetene. I den nye modellen klarer vi å redusere dette til 20 prosent som følge av færre årsverk og mindre kontorareal. Men dette er altså en modell som skal ut på høring, sier Hugvik.