I et langt politisk liv har statsminister Erna Solberg engasjert seg mot mobbing og hets blant barn og unge.

Nå har politiet i Trondheim innledet etterforskning av krenkende adferd mellom barn på et småskoletrinn, og rådmannen sendt bekymringsbrev til alle byens skoler.

- Det er svært viktig at man passer på dette. Jeg kan ikke sin noe om denne saken, men jeg forstår at det er en vanskelig situasjon, sier en bekymret statsminister.

- Skoleansvar

Erna Solberg er bare kjent med saken gjennom media, men er klokkeklar på hva som gjelder.

- Ingen barn skal krenkes når de går på skolen. Verken av voksne eller medelever. Og dette er det viktig at skoleeierne står hardt på og man jobber med. Dette er et skoleeier-ansvar, sier Solberg.

Solberg understreker at hun ikke tar stilling til hva som kan ha skjedd i saken, men konstaterer at barnas alder gjør det hele ekstra komplisert.

- Når barna er så små, er det kanskje ikke sikkert at de har forstått så mye av konsekvensen. Uansett hva som har skjedd eller ikke skjedd, må man finne ut av dette. Alle former for mobbing, krenkelser eller overgrep må det jobbes hardt for å unngå, sier Erna.