Mistanken om at sykdommen kan ha rammet lokaliteten Ørnøya utenfor Frøya ble selv meldt inn til Mattilsynet av Salmar.

Meldingen kom inn mandag, skriver Mattilsynet på sine nettsider. Mistanken er basert på Salmars egne overvåkningsprøver.

Litt senere meldte Salmar om at også naboanlegget, Ørnøya II, mistenkes smittet av ILA.

1,7 millioner fisk

Til sammen svømmer det 1,7 millioner fisk i de to anleggene.

ILA er ikke farlig for mennesker, men er svært smittsom og dødelig for fisken. Mattilsynet skriver på sine hjemmesider at under gitte forhold har man opplevd at opptil 90 prosent av fisken som har vært smittet har dødd.

Stenger av store områder

Nå har Mattilsynet tatt egne prøver for å bekrefte eller avkrefte om det dreier seg om ILA-smitte.

Hvis det blir bekreftet smitte i anleggene, vil det bli opprettet et kontrollområde. Dette vil bestå av en bekjempelsessone og en overvåkningssone.

- Kontrollområdet vil ha en utstrekning på 10–20 kilometer fra lokaliteten med lokale tilpasninger ut fra strømforhold. I bekjempelsessonen blir det bli restriksjoner på båttrafikk til og fra anlegg. I tillegg kan det bli restriksjoner på annen akvakulturrelaterte aktivitet som transport av fisk, nothåndtering, fangst og oppbevaring av rensefisk, skriver Mattilsynet på sine nettsider.