foto
Per Sandberg i FrP sier Kyander stempler partiet basert på uvitenhet.

Direktør Pontus Kyander ved Trondheim Kunstmuseum har nå sagt opp sin stilling, men tar i vårprogrammet et kraftig oppgjør med ett av regjeringspartiene i landet han snart forlater.

«Nasjonalistpartier - som Frp - er farlige; de bagatelliserer begreper som menneskelig fellesfølelse, menneskerettigheter og likhet. Som en syre etser de bort vår sjel og vår respekt for andre - dersom disse «andre» tilfeldigvis skulle trå på samme mark som oss. Dette er vårt land, ikke deres. Vi er dette landets stolte eiere, og det er ikke de. Vi har rettigheter. Det har ikke de,» skriver Kyander i en lengre tekst som tematisk tar for seg årets grunnlovsjubileum, nasjoner og nasjonalisme.

Nasjonalismen sjokkerer

Hans kritikk av Fremskrittspartiet står i forordet til museets program for våren. Han knytter sine betraktninger om nasjonalismen til et verk av kunstnerparet Libia Castro og Olafur Olafsson som museet skal vise på fasaden i Bispegata i Trondheim.

De to har tidligere vakt oppsikt på Island, da de monterte følgende budskap på fasaden av landets nasjonalgalleri: «Landet ditt eksisterer ikke». Kyander skriver i forordet at det globale oppsvinget av nasjonalisme er sjokkerende og at norsk nasjonalisme ikke er noe bedre enn nasjonalismen som har blomstret opp i andre land.

Bekymringsfullt

I en statusoppdatering på Facebook i november satte Kyander Frp på linje med Sverigedemokraterna, Sannfinnene i Finland og Nasjonal Front i Frankrike. «Alle disse partiene er store i Europa. I Norge sitter de til og med i regjering. Vi lever i bekymringsfulle tider», skrev han på engelsk.

Nestleder Per Sandberg i Frp er ikke imponert over Kyanders tekst i museets vårprogram.

– Jeg kan jo først si at ingenting overrasker meg lenger. Men her bommer Kyander kraftig. Han virker helt kunnskapsløs, sier Sandberg.

– Uvitenhet om Frp

Han mener Kyander stempler Frp basert på uvitenhet.

– Det han sier er totalt feil. Han sier vi er et nasjonalistparti. Jeg har vært med å utforme politikken til Fremskrittspartiet i så mange år at jeg vet at det er langt fra sannheten.

Nestlederen mener den avtroppende museumsdirektøren har en agenda.

– Han er misfornøyd med at Frp er i regjering og ønsker å sverte oss. Direktøren opptrer som et meningspoliti.

– Folk flest er enige med oss.

Mange misforstår

Per Sandberg tror ikke Kyander er alene om å misforstå Frps politikk.

– Det er mange som misforstår. For eksempel når det gjelder asylpolitikken. Jeg er en av de største forkjemperne for asylinstituttet. Dette har jeg sagt på inn- og utpust i en årrekke. Det er folk som Kyander som forsøker å utvanne asylinstituttet ved å gjøre det tilgjengelig for alle.

Han tror likevel at folk flest vil være enig med Frp i denne saken.

– Jeg tror flertallet av befolkningen vil reagere akkurat som Frp på dette. Museumsdirektøren har et ønske om å misforstå vår politikk og han uttaler seg på falskt grunnlag.

Overrasket over reaksjonene

Pontus Kyander stiller seg undrende til oppstyret rundt teksten i halvårsprogrammet.

– Nasjonalisme er noe jeg har jobbet med i en årrekke. Dette er tekst som kom for flere måneder siden - og er fult ut innenfor for hva jeg som person og vi som en fri institusjon kan - og bør - ytre, sier Kyander.

Han mener beskrivelsen av Frp som et nasjonalistisk parti står godt - og viser til partiets program og opptreden i den løpende samfunnsdebatten.

– Det er ikke Frp som eier ordene og definisjonene. Jeg har skrevet om nasjonalisme i en europeisk kontekst og har et i et lengre resonnement brukt en setning på å peke på Frp som et eksempel på et nasjonalistisk parti. Det er vel ingen som kan bestride at Frp er et nasjonalistisk parti, undrer Kynader.