Kobler Trøndelag opp mot Slovakia

EU-millioner er gulroten når Trøndelag overveier et tettere samarbeid med Slovakia. Det handler om teknologi-hjelp det ny EU-landet sårt trenger.

Den slovakiske konsul i Trondheim, Erik Frederiksen, har allerede nedlagt et stort arbeid i å få organisasjoner og instanser i Trøndelag til å interessere seg for Slovakia. Så vel Sør-Trøndelag fylkeskommune som Trondheim kommune, Næringsforeningen i Trondheim og Euro Info Centre var representert på et møte om saken nylig.

- I likhet med de andre nye EU-landene får Slovakia en god slump penger fra Brussel. Det dreier seg nærmere bestemt om 117 millioner kroner årlig. Kan vi få Trøndelag akseptert som en region og koblet opp mot Slovakia, kan noen av disse millionene havne hos trønderske leverandører av varer og tjenester, sier Frederiksen til Adresseavisen.

Entusiasten Erik Frederiksen (50) er kjent som grunnlegger, eneeier og driver av De 3 Stuer. Men det er som konsul han i disse dager har Slovakias ambassadør til Norge, Andrej Sokolik, på besøk i Trondheim.

Det er regionen Trencin i Slovakia som særlig har fanget Frederiksens interesse. Her et behovet stort for investeringer og teknisk hjelp til å få orden på infrastrukturen. Vannrensing og andre tiltak på miljø- og energisiden er brennaktuelle for innsats ut over det slovakene selv i overskuelig fremtid er i stand til.

Frederiksen har ingen illusjoner om å få samarbeidet mellom Trøndelag og Slovakia i funksjon over natten. Bare prosessen med å få Trøndelag akseptert som region, vil ta tid. Trønderske leverandører kan heller ikke regne med noen fortrinn i forhold til andre når oppdrag med tiden skal fordeles.

- Får vi dette til - at Trøndelag oppnår status som region og blir matchet mot et nytt EU-land med desperat behov for å utvikle seg - åpner det seg utvilsomt muligheter, sier Erik Frederiksen. At regiontanken står så sterkt som den faktisk gjør i EU-systemet, styrker konsulen i troen på at prosjektet kan la seg gjennomføre.

Interessert. Slovakias ambassadør til Norge, Andrej Sokolik (til venstre), inviterte i går kveld konsul Erik Frederiksen (til høyre) til festaften på Munkholmen med blant andre representanter for «The Babjak Siblings» fra Bratislava.