Lar være å fiske laks - får 70 kroner kiloen

Organisasjonen «Elvene rundt Trondheims-fjorden» har så langt overtalt vel halvparten av kilenotfiskerne i fjorden til å la være å fiske laks i fem år fremover. Målet er å «overta» 80 prosent av kilenotfangstene.

Saken oppdateres.

Den nordatlantiske bestanden av vill laks er på et historisk lavmål. Grunneierne langs elvene vil derfor betale kilenotfiskerne for å la være å fiske slik at en så stor andel av laksen som mulig kan gå opp i elvene. Tilbudet som «Elvene rundt Trondheimsfjorden» la frem til vel 100 kilenotfiskere i slutten av september er å betale hver enkelt 70 kroner pr. kilo på grunnlag av den enkelte fiskers dokumenterte gjennomsnittsfangst fra 1999 til 2003.

Ser ut til å lykkes

- Gjennomsnittsfangsten for hele fjorden i denne femårsperioden er 53 tonn pr. år. Vår målsetning er å få redusert denne fangsten med 80 prosent, noe som betyr vel 42 tonn. Dette ser vi nå ut til å lykkes med, sier lederen i «Elvene rundt Trondheimsfjorden», Jon Kjelden.

- Så langt har vi kontraktfestet oppkjøp av 28 tonn. Neste skritt blir nå å kontakte hver enkelt som vi så langt ikke har fått napp hos. Bare to har så vidt jeg vet sagt direkte nei.

- Noe over 50 kilenotfiskere har så langt skrevet under på at de lar være å fiske kommende sommer?

- Det er antall kilo som er interessant for oss, ikke antallet fiskere. Men det kan vel være riktig at noe over halvparten av dem som var registrert med fangster fra 1999-2003 har svart at de tar den pausen i fisket som vi har bedt om, sier Kjelden.

Ber flere bli med

En av kilenotfiskerne som har sagt ja til tilbudet er Olaf By fra Bosberg på Byneset. Han oppfordrer nå så mange som mulig at sine yrkesbrødre til å bli med: - Den nordatlantiske villaksen er kanskje verdens fineste laksestamme, men folk flest synes ikke å være villige til å betale den merprisen kvalitetsforskjellen gir. Kilenotfisket er derfor ikke lenger så lønnsomt som det en gang var. Når vi så får en brukbar pris for å la være å fiske samtidig som laksen kan bidra til å styrke næringsgrunnlag oppover langs elvene, så er det helt greit for meg, sier By.

Lederen av økonomigruppa i «Elvene rundt Trondheimsfjorden», Vegard Heggem, forteller at grunneierne i stor grad selv betaler det oppkjøpet av kilenotfisket koster ved å avstå 15 prosent av inntektene fra fisket, men at også næringsdrivende langs elvene bør støtte prosjektet økonomisk.

Mye på spill

- Å få mer laks opp i elvene er alfa og omega for å beholde laksefisket som en viktig næring. Og dette dreier seg ikke bare om kortsalg, mye står på spill. For laksefisket dreier seg også om inntekter i form av overnatting, varekjøp og mye annet - til syvende og sist om å opprettholde bosettingen, sier Heggem.

De to som så langt har sagt klart nei er tidligere fylkesordfører Arnt Frøseth og tidligere proffsyklist Jostein Wilmann. Skjønt Wilmann holder døra på gløtt. Men fordi han ikke bare selger fisken slik den er, men har inntekter av røkt og gravet laks, er kravet hans for å bli med en helt annen pris enn de 70 kronene tilbudet går ut på.

I Gaulosen møtes Trondheimsfjorden og Gaula, en av landets beste lakseelver. Nå håper disse tre at mer laks vil gå opp i elva for å gyte. Fra venstre lederen i {laquo}Elvene rundt Trondheimsfjorden{raquo} Jon Kjelden, kilenotfisker Olaf By fra Byneset og Vegard Heggem.
På forsiden nå