Krever lovpålagt minstelønn

Forbundsstyret i Fellesforbundet besluttet i går å kreve allmenngjøring av tariffavtalen for byggfagene i hele Norge.

Saken oppdateres.

Det er nå opp til Tariffnemnda å avgjøre kravet. Hvis det blir vedtatt allmenngjøring, vil minstekravene til lønns- og arbeidsvilkår i Fellesoverenskomsten for byggfag bli lovpålagt i hele landet. I dag er det bare Hordaland og fylkene rundt Oslofjorden som har allmenngjøring i byggfagene. Fellesforbundets vedtak kommer etter påtrykk fra fagforbundets avdelinger i Trøndelag og Rogaland.

- Evalueringen så langt har gitt entydige signaler om at allmenngjøring har gitt positive virkninger, heter det i Fellesforbundets vedtak.

I områder med allmenngjøring er det lovstridig å ha lønns- og arbeidsvilkår som er dårligere enn tariffavtalen.

Allmenngjøring løser likevel ikke alle problemer. Ifølge Jan Thore Martinsen i Sten, Jord og Cement i Fellesforbundet i Sør-Trøndelag har fire av fem politianmeldelser for brudd på allmenngjøring på Østlandet, ført til henleggelse.

- Politiet må ha ressurser og kompetanse til å behandle anmeldelser for brudd på allmenngjøring, sier Martinsen.

På forsiden nå