Røde Kors slo alarm om enslige mindreårige asylsøkere:

Barneombudet: Skammelig mottak av enslige barn

Stortinget bevilget i høst flere millioner kroner ekstra til barnefaglige strakstiltak i politiet. Likevel konstaterer Røde Kors at mottak av enslige mindreårige asylsøkerne er blitt verre. 

Barneombud Anne Lindboe er svært kritisk til hvordan Norge tar imot enslige mindreårige asylsøkere.  Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

Barn forsvinner, søsken splittes, de yngste blir forlatt i timesvis og opplever massiv omsorgssvikt. Røde Kors konstaterer systemkollaps for mottaket av enslige mindreårige asylsøkere i Norge.

- Situasjonen slik Røde Kors beskriver den er uholdbar og skammelig.

Det sier barneombud Anne Lindboe.

- Vi har lenge vært bekymret for situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge. Vi hadde inntrykk av at det skulle bli bedre, men i stedet har vi dessverre fått flere bekymringsmeldinger i det siste som bekrefter beskrivelsene fra Røde Kors. Nå har vi derfor bedt om nye møter med PU, sier Lindboe.

Bevilget millioner

På Stortinget trodde man også situasjonen for de enslige mindreårige asylsøkerne som kom til Norge skulle bli bedre.

Da regjeringen tidlig i høst kom til Stortinget for å be om mer penger for inneværende år, plusset Stortinget på nemlig på mange millioner ekstra til nettopp barnefaglig kompetanse i Politiets Utlendingsenhet.

- Vi tok dette opp med justisministere i august. Han ga løfter om å prioritere barnefaglig kompetanse med en gang. Et bredt flertall la inn ekstra millioner og sterke merknader om behovet for å håndtere barna på en bedre måte. Det er merkelig at disse pengene og prioriteringene ikke kommer ut på bakkeplanet, sier Venstres Trine Skei Grande.

LES OGSÅ: - Hvor er byen?

Arbeiderpartiets Helga Pedersen etterlyser også effekten av ekstramillionene som ble etterbevilget av Stortinget i høst.

- Røde Kors belyser dessverre en kjent problemstilling. Regjeringen fikk to konkrete millioner kroner til barnefaglig kompetanse, bevilget over budsjettet til Politidirektoratet, til å avhjelpe situasjonen, påpeker Pedersen.

Tviler på barnevernets forsikringer

KrFs Geir Toskedal er opprørt etter å ha lest rapportene fra Røde Kors.

- Tilsyn, familiesplittelse, bemanning på kveld og natt, innlåsing. Det er mange ting på en gang.  Dersom alt dette er korrekt, og det er det all grunn til å tro, er situasjonen helt uakseptabelt, sier Toskedal.

KrFs innvandringspolitiske talsmann understreker at «alle skjønner at det er krise».

- Det må likevel bemannes opp på Tøyen. I tillegg må samarbeidet mellom det lokale barnevernet og politiet åpenbart bli mye bedre. Jeg savner en tydelig ledelse fra statsrådene Anundsen og Horne. Det er tydelig ledelse det her er snakk om, mener Toskedal.

Venstres Skei Grande sier hun var kritisk til at UDI har etablert mottak av barn i en bydel som har «et såpass presset barnevern som Gamle Oslo».

- Men barnevernet i bydelen sier til oss at de har kontroll på barna og situasjonen på Tøyen?

- Et barnevern vil aldri si at de ikke har kontroll. Det betyr ikke at de ikke har store utfordringer.

Ansvarsavklaring

I Redd Barna er man bekymret over at etatene fortsatt diskuterer hvem som har ansvar for barna.-Norge oppfyller ikke sine forpliktelser, når de ulike etatene ikke er klar over hvilket ansvar de har. Da blir barna en kasteball i systemet. Regjeringen må vise lederskap og sikre godt samarbeid på tvers. Og de må sikre at de ulike i etatene har god nok kompetanse på å ivareta sårbare barn, sier Thale Skybak – som er seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram.Hun mener Politiets Utlendingsenhet har stilt relevante spørsmål til Bufdir om de enslige mindreårige asylsøkerne._ Men det er bekymringsfullt at man ikke vet hvordan så små barn, som kommer for å søke beskyttelse, skal ivaretas, mener Skybak.

Avviser kritikk

Justisminister Anders Anundsen avviste fredag  kveld all kritikk og mener det er feil at hans departement ikke tar lederskap.

Både Justisdepartementet og Barne- og familiedepartementet viser til «den ekstraordinære situasjonen» som svar på bekymringene fra psykologteamene til Røde Kors.

Barneombud Anne Lindboe mener dette blir for lettvint.

- Barn under 15 og de opp til 18 har helt spesielle krav på beskyttelse og omsorg. At vi har en krevende situasjon er ingen unnskyldning for at barna ikke skal få sine grunnleggende behov dekket når de kommer til norske myndigheter, sier Lindboe.

Fakta: Enslige mindreårige asylsøkere (EMA)

Enslige mindreårige asylsøkere er barn under 18 år. Barn under 15 år er ansvaret til barnevernet, mens Utlendingsdirektoratet har ansvaret for gruppen 15 til 18 år.

UDI har anslått at det vil komme 5000 enslige barn i år og 5500 neste år.

Gjennomsnittsalderen på barna er 13,6 år. Det kommer også barn som er 10 år og yngre enn dette.

I 2015 har det kommet flest barn fra Afghanistan. Det kommer også mange barn fra Eritrea og Syria. De fleste enslige mindreårige asylsøkerne er gutter (85 prosent).

Kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

På forsiden nå