Kronikk

Hvordan få bestemor på nett?

Mange eldre frykter at de faller av det digitale lasset, viser undersøkelse. Barnebarna gir førstehjelp slik at nettbrettet blir aktivt og appene er på plass.

Vi står overfor en betydelig samfunnsendring hvor det heter seg at alle skal «på nett». Dagens barn og unge er der allerede, mens i den andre enden av aldersskalaen finner vi deres besteforeldre, hvor mange sliter med å henge med i alt det nye. Det offentlige satser stort på «å fornye, forenkle og forbedre» sin virksomhet og sine tjenester, og kontakten med publikum vil innen kort tid kun foregå digitalt (Digitaliseringsrundskrivet 2015, Regjeringen.no). Også mange private medlemsorganisasjoner og foreninger velger å bli digitale, de sender ikke ut informasjon på papir lengre. For å ta del i samfunnsutviklingen, få den informasjonen man trenger, og ikke minst for fortsatt å føle seg inkludert – er det avgjørende å være «på nett».