Gunnar Bovim får ny periode som NTNU-rektor

Åremålet til Bovim går ut 1. august i 2017, men allerede nå er det klart at han slipper å flytte ut fra rektorkontoret.

Saken oppdateres.

Styret ved NTNU har i dag ansatt Gunnar Bovim som rektor for en ny fireårsperiode. Ny viserektor ved NTNU i Ålesund blir Annik Magerholm Fet, i dag direktør for NTNU Bærekraft.

LES OGSÅ: Bovim og Gjørv mektigst i akademia

NTNU ble enormt

Neste år vil Gunnar Bovim ha fire år bak seg som rektor ved NTNU. Det har vært fire svært begivenhetsrike år. På den korte tiden har NTNU fusjonert med tre høyskoler og blitt Norges desidert største universitet med nærmere 46 000 studenter. I Trondheim er Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU slått sammen, og i tillegg har NTNU nå avdelinger i Ålesund og i Gjøvik.

LES OGSÅ: Oppfordret studentene til å stå opp for verdier

NTNU på flyttefot

Som om ikke det er nok, er NTNU midt oppe i det største campusutviklingsprosjektet i universitetets historie. Regjeringen Solberg har sagt ja til at universitetssenteret ved Dragvoll skal legges ned og at NTNUs campus skal samles i området ved Gløshaugen.

NTNU-styret gjorde i dag det formelle vedtaket om at campus skal samles i aksen Gløshaugen, Elgeseter og St. Olavs Hospital på Øya.

Bovim fikk også gleden av å være rektor da Nobelkomiteen tildelte May-Britt og Edvard Moser nobelprisen i medisin i 2014.

LES OGSÅ: Satt i israelsk transittfengsel i 19 timer

Veien til toppen

Gunnar Bovim er født og oppvokst i Bergen. Han er utdannet lege fra Universitetet i Bergen og tok sin doktorgrad ved Universitetet i Trondheim.  Han ble professor ved NTNU i 1998. Bovim var dekan for medisinutdanningen ved NTNU før han gikk over som visedirektør ved St. Olavs Hospital i  2005, og som administrerende direktør fra 2006.

LES OGSÅ: Det må vises i bybildet at Trondheim er en universitetsby

Bovim ble i 2009 den første toppsjefen etter etableringen av Helse Midt-Norge. I 2013 kom han til NTNU som rektor. 

De andre topplederstillingene i det fusjonerte NTNU skal snart lyses ut og det samme gjelder lederstillingene på instituttnivå.Det var tøffe tak i styret for Bovim da det ble vedtatt å slå sammen  NTNU og tre høyskoler.  

Det var tøffe tak i styret for Bovim da det ble vedtatt å slå sammen NTNU og tre høyskoler.  

Gunnar Bovim fikk gleden av å være rektor da May-Britt og Edvard Moser ble tildelt  nobelprisen i medisin. 

Gunnar Bovim fikk gleden av å være rektor da May-Britt og Edvard Moser ble tildelt nobelprisen i medisin. 

På forsiden nå