Statsbudsjettet 2017

Stanser kuttene hos Miljødirektoratet

I Miljødirektoratet var man forberedt på redusert virksomhet og kutt av 40 årsverk. Så ble det budsjettenighet på overtid.

Saken oppdateres.

I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett fikk Miljødirektoratets et direkte kutt i driftsbudsjett på 30 millioner kroner.

Dette kan se bort i fra nå.

I den den nye klima- og miljøpakken på 5,3 milliarder kroner i statsbudsjettet for neste år har budsjettkammeratene stanset hele kuttforslaget på 30 millioner kroner hos Miljødirektoratet.

Kjapp innføring i budsjettkameratenes enighet? Les våre åtte nokså viktige punkter her. 

Venstres Trine Skei Grande sier at kuttet var blant det første som ble snudd når kom i gang med forhandlingene igjen.

- Dersom vi skal kutte klimautslippene og nå Paris-målene kan vi ikke kutte i folkene som skal sørge for at det går riktig vei. Kuttet i Miljødirektoratet var ett av de første vi fikk på plass igjen da forhandlingene tok til igjen, sier Skei Grande til Adresseavisen.

Les mer: ... og her skal de ta pengene fra.

Forberedte oppsigelser

Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet hadde ingen annen utvei enn å forberede direktoratet virksomhetskutt og nedbemanning da regjeringen la sitt kuttforslag på bordet i oktober.

Det ekstraordinære kuttet på 30 millioner kroner innebar et nedbemanningsbehov på 40 ansattte.

Nå lover Ellen Hambro godt stemning i Miljødirektoratet på mandag.

- Forliket innebærer at det ekstraordinære budsjettkuttet blir reversert, og at vi dermed kan avslutte prosessen med nedbemanning vi var inne i. Det er min jobb å forholde meg til budsjettene jeg får, men det må være lov å være ekstra glad i dag, sier Hambro.

Økt virksomhet

Miljødirektoratet har ikke bare fått stanset kuttet på driftsbudsjettet. En rekke av direktoratets miljøprosjekter har fått store påplussinger.

- Med den aktivitetsøkningen man nå har lagt opp til, er det bra vi får beholde bemanningen vi har i dag, sier Hambro.

Millioner til Enova og fest for el-biler

Også programmene til Enova i Trondheim blir nå forsterket. Det skal blant annet settes av 334 millioner kroner ekstra til blant annet fyllestasjoner for nullutslippsbiler neste år.

El-bilene får forlenget merverdiavgiften til 2020. Og selv om gratis parkering, fergetrafikk og bompengefritak avgjøres lokalt, skal utslippsfrie biler ikke betale mer enn halvparten av takstene til biler som ikke har utslipp.

Festen fortsetter for el-bileierne. Fra 2018 blir det fritak for årsavgift.

Klikk her for å lese flere saker om statsbudsjettet.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter.


 
Ikke ventet: Regjeringens foreslåtte ekstraordinære budsjettkutt kom uventet, sa Morten Ingebrigtsen Wedege, leder for Akademikerne i Miljødirektoratet. Nå blir kuttet stanset. 

Ikke ventet: Regjeringens foreslåtte ekstraordinære budsjettkutt kom uventet, sa Morten Ingebrigtsen Wedege, leder for Akademikerne i Miljødirektoratet. Nå blir kuttet stanset. 

På forsiden nå