Debatt

Legalisering av hasj vil gi økt bruk og flere skader

Kripos har beslaglagt 600 - 700 kilo cannabis på Østlandet de siste ukene og ni personer er pågrepet. Delstater i USA som har legalisert cannabis, opplever et betydelig svart marked og lekkasjer til andre stater, skriver innsenderen.  Foto: Cornelius Poppe, NTB Scanpix

I Adresseavisen 2. juli hadde Karin Abraham en kommentar på trykk med tittelen «Gjengmiljøet i Oslo vokser på hasjsalg i Trøndelag». Kommentarens hovedpoeng er at legalisering kan redusere kriminalitet og begrense bruk blant de unge. Gjennom mitt yrke som politi i 20 år har jeg jobbet med narkotikasaker og organisert kriminalitet i mange år, og føler derfor et behov for å kommentere noe av innholdet i kommentaren.