Dette er dagens begravelser og bisettelser

Dette er dagens begravelser og bisettelser i Midt-Norge onsdag 10. april 2019.

Hegra kirke: