Jordbruksoppgjøret i havn - bøndene får 1,24 milliarder kroner

Partene i jordbruksoppgjøret er blitt enige om en avtale som gir bøndene 1,24 milliarder kroner.

Saken oppdateres.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2020. Bøndene krevde opprinnelig en ramme på 1,92 milliarder kroner.

Avtalen ble presentert av landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) torsdag ettermiddag.

– Bedre muligheter for landbruket

Jordbrukets krav i forhandlingene prioriterte frukt, grønt og korn, og styrket små- og mellomstore gårdsbruk. Partene er enige om en omfattende innovasjon- og vekstpakke for norsk frukt, bær, grønnsaker og potet. I tillegg øker prisen på korn og virkemidler rettet mot små- og mellomstore gårdsbruk blir styrket. Det skriver Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag i en pressemelding.

– Vi vet det har vært tøffe tak for forhandlingsutvalget, men det har løntes og resultatet er bedre muligheter for landbruket over hele landet, sier fylkeslederne i Nord og Sør-Trøndelag Bondelag Audhild Slapgård og Kari Åker.

– Vi utnytter markedsmulighetene for mer norsk frukt, bær og grønnsaker, bedrer mulighetene for små og mellomstore gårdsbrukene, samtidig som vi klarer å bedre inntektsmulighetene for kornprodusentene som er viktig for selvforsyninga og bruken av jorda.

– Vi vet hva som kreves for å få dette til

Bondelaget skriver at viktige gjennomslag for næringa i årets jordbruksavtale er:

  • Kronemessig høyere inntektsutvikling enn andre grupper
  • Lanserer innovasjons- og vekstprogram på frukt og grønt
  • Skattelette gjennom økt jordbruksfradrag
  • Styrker ordninger til fordel for små og mellomstore bruk
  • Stimulerer til mer beiting i utmarka

- Vi bønder skal bruke jorda og skape verdier over hele landet, og vi vet hva som kreves for å få dette til. Vi er glad for at forhandlingsutvalget har klart å dra regjeringen nærmere våre løsninger enn utgangspunktet har vært de siste årene, sier Slapgård og Åker.

På forsiden nå