Begravelser og bisettelser torsdag 13. juni 2019

Kolstad kirke: