Før og nå:

Østmarkjordet 1972 og 2019

I løpet av femti år er de fleste åpne jorder i byens umiddelbare nærhet for lengst bebygd.

Men et sjeldent eksempel på et bevart jordbruksområde er Østmarkjordene på Lade. Her holder kulturlandskapet stand mot byveksten, som i hvert fall foreløpig, har stanset med blokkene sør for Olav Engelbrektssons allé og Smedstuveien.