Øvre Rotvoll-nabo svarer Ola Lund Renolen: Skal MDG gjenvinne min tillit, må de slutte med jordvern-fundamentalisme

Saken oppdateres.

Jeg setter pris på at du anerkjenner at Charlottenlund har store trafikale utfordringer som må løses. Tusen takk for det. Samtidig sitter jeg igjen med flere spørsmål enn svar etter å ha lest innlegget ditt.

Å gjøre buss og sykkel til et attraktivt og reelt alternativ til bilen – som vi begge ønsker – er dessverre fullstendig urealistisk innenfor dagens veinett på Charlottenlund. I dag mangler området buss- og sykkelfelt og trygge fortau. Veinettet er dessuten så overbelastet, utdatert og underdimensjonert at det enkelte steder ikke er nok plass til bussen engang. De eneste virkemidlene som gjenstår, hvis flere skal ta bussen eller sykle, er ekspropriasjon for å gi plass til buss- og sykkelfelt eller forbud mot biltrafikk. Er det dette MDG ønsker?

Du skriver at Brundalsforbindelsen vil flytte problemet til andre steder, men du unnlater å nevne at trafikken flyttes fra et utrygt veinett fra 70-tallet til et moderne veinett som er dimensjonert for dagens trafikk og supplert med sykkel- og kollektivfelt.

Jeg er enig med deg i at jordvern er viktig, men ikke på bekostning av nødvendige trafikksikkerhetstiltak, buss- og sykkelfelt og bomiljøet på Charlottenlund. Skal MDG gjenvinne min tillit, må jordvern-fundamentalismen erstattes av en evidens- og fornuftbasert tilnærming til både miljøsaken og byutvikling.

På forsiden nå